Vaimset tervist toetava menüü koostamine


Vaimse tervise häireid ja pingeid saab kontrollida tervisliku toitumisega. Koolitus annab väga praktilisi juhiseid menüü koostamiseks, samuti ühiskondlike toitlustusasutustele (koolid jms) lahenduste pakkumiseks.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  veebruaris kolmel teisipäeval 7., 14. ja 28. veebr. 16:30-19:00

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeklassis. Osa õppest võib toimuda arvutiklassis (menüü koostamise osa).

Koolituse maht: 9 akadeemilist tundi.

Õppe alustamise nõuded: soovitav on arvuti kasutamise oskus

Sihtrühm: Sobib eriti ühiskondliku toitlustuse menüüde koostajatele (nt hooldekodud, haiglad, toitlustusettevõtted).

Teemad:

Toitained ja kaloriteooria

 • Põhitoitained, mikrotoitained – mida, miks ja kui palju.
 • Energia ainevahetus
 • Mitmekesise toiduvaliku tähtsus toitainete tasandil
 • Kuidas jõuda praktikas mitmekesise toiduvalikuni

Vaimne kese ja selle tugevdamise võimalused toidu abil

 • Heaolu toetavad hormoonid
 • Elustiililisi lahendusi toitumise ja vaimse tervise parendamiseks
 • Suhkru vajadus ja ohud vaimse tervise kujundamisel
 • Asendamatud aminohapped kui heaoluhormoonide loomise ehituskivid
 • Mikrobioom kui meie teine aju

Hea tuju menüü koostamine (praktiline)

 • Näidismenüü loomine arvestades Eesti toitumis- ja toidusoovitustele ja vaimset tervist toetavaid toitumis nõuandeid.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja. Aili Tervonen on toitlustusvaldkonna kutseõpetaja, tase 6. Õpetaja alates 2001. aastast.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Vaimse tervise häireid ja pingeid saab kontrollida tervisliku toitumisega. Koolitus annab väga praktilisi juhiseid menüü koostamiseks, samuti ühiskondlike toitlustusasutustele (koolid jms) lahenduste pakkumiseks.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  veebruaris kolmel teisipäeval 7., 14. ja 28. veebr. 16:30-19:00

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeklassis. Osa õppest võib toimuda arvutiklassis (menüü koostamise osa).

Koolituse maht: 9 akadeemilist tundi.

Õppe alustamise nõuded: soovitav on arvuti kasutamise oskus

Sihtrühm: Sobib eriti ühiskondliku toitlustuse menüüde koostajatele (nt hooldekodud, haiglad, toitlustusettevõtted).

Teemad:

Toitained ja kaloriteooria

 • Põhitoitained, mikrotoitained – mida, miks ja kui palju.
 • Energia ainevahetus
 • Mitmekesise toiduvaliku tähtsus toitainete tasandil
 • Kuidas jõuda praktikas mitmekesise toiduvalikuni

Vaimne kese ja selle tugevdamise võimalused toidu abil

 • Heaolu toetavad hormoonid
 • Elustiililisi lahendusi toitumise ja vaimse tervise parendamiseks
 • Suhkru vajadus ja ohud vaimse tervise kujundamisel
 • Asendamatud aminohapped kui heaoluhormoonide loomise ehituskivid
 • Mikrobioom kui meie teine aju

Hea tuju menüü koostamine (praktiline)

 • Näidismenüü loomine arvestades Eesti toitumis- ja toidusoovitustele ja vaimset tervist toetavaid toitumis nõuandeid.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja. Aili Tervonen on toitlustusvaldkonna kutseõpetaja, tase 6. Õpetaja alates 2001. aastast.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik