Uudised

Tähtis! Muudatus vastuvõtuvestluste korraldamises - vestlused toimuvad veebis 13. aprill HKHK


Haapsalu Kutsehariduskeskus alustab juba järgmisel nädalal kevadiste vastuvõtuvestlustega, kuid on toimunud oluline muudatus - testid ja vastuvõtuvestlused toimuvad igal vastuvõtuvestluse hommikul Zoomi vahendusel veebis! Lingid testile ja vestlusele saadetakse õpilasele üks päev enne vastuvõtuvestluse päeva.

Zoomi keskkonda sisse logimisel palume kandidaadil kirjutada oma ees- ja perekonnanimi ning e-mail. Testi täitmise ja kogu vestluse jooksul peab kandidaadil olema avatud veebikaamera

Kandidaatidel on võimalus Zoom keskkonda katsetada esmaspäeval, 19. aprillil kell 12.00-12.30.

Päev algab kell 10 erialase testi lahendamisega veebis, mille tegemiseks on  aega 45 minutit. Erialast testi ei pea lahendama kutsevaliku õppe ja abikoka erialale kandideerivad õpilased, kes alustavad kohe vastuvõtuvestlusega.

Testi sooritajatele algavad vastuvõtuvestlused graafiku alusel, kus igale kandidaadile on vestlemiseks ette nähtud 15 minutit. Vastuvõtutöötaja lepib Teiega vastuvõtuvestluse aja kokku telefoni ja e-maili teel. Täpsema juhise ja lingi vestlusel osalemise kohta saadab kool hiljemalt 1 tööpäev enne vestluse toimumise aega.

Vastuvõtuvestluste ajakava:

20. aprill

  • Tisler, vastuvõtutest toimub kell 10, vestlus graafiku alusel alates kell 11.

  • Üldehitus, vastuvõtutest toimub kell 10,  vestlus graafiku alusel alates kell 11.

21. aprill

  • Kokk, vastuvõtutest toimub kell 10,  vestlus graafiku alusel alates kell 11.

  • Turismiettevõtte teenindaja, vastuvõtutest toimub kell 10, vestlus graafiku alusel alates kell 11.

22. aprill

 

Palume kandidaatidel saata hiljemalt 18. aprilliks koopia või foto oma tunnistusest või hinnetelehest aadressile vastuvott@hkhk.edu.ee 

Eelotsused kooli vastuvõtmise kohta teeme teatavaks vastuvõtuvestlusele järgneval päeval e-maili teel. Lõpliku otsuse kooli vastuvõtmise kohta teeb kool pärast põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe esitamist.

Tekkinud küsimuste korral palume helistada telefonil 666 1751 või saata e-kiri aadressile vastuvott@hkhk.edu.ee 

Soovime kõigile kandideerijatele edu!

Haapsalu Kutsehariduskeskus alustab juba järgmisel nädalal kevadiste vastuvõtuvestlustega, kuid on toimunud oluline muudatus - testid ja vastuvõtuvestlused toimuvad igal vastuvõtuvestluse hommikul Zoomi vahendusel veebis! Lingid testile ja vestlusele saadetakse õpilasele üks päev enne vastuvõtuvestluse päeva.

Zoomi keskkonda sisse logimisel palume kandidaadil kirjutada oma ees- ja perekonnanimi ning e-mail. Testi täitmise ja kogu vestluse jooksul peab kandidaadil olema avatud veebikaamera

Kandidaatidel on võimalus Zoom keskkonda katsetada esmaspäeval, 19. aprillil kell 12.00-12.30.

Päev algab kell 10 erialase testi lahendamisega veebis, mille tegemiseks on  aega 45 minutit. Erialast testi ei pea lahendama kutsevaliku õppe ja abikoka erialale kandideerivad õpilased, kes alustavad kohe vastuvõtuvestlusega.

Testi sooritajatele algavad vastuvõtuvestlused graafiku alusel, kus igale kandidaadile on vestlemiseks ette nähtud 15 minutit. Vastuvõtutöötaja lepib Teiega vastuvõtuvestluse aja kokku telefoni ja e-maili teel. Täpsema juhise ja lingi vestlusel osalemise kohta saadab kool hiljemalt 1 tööpäev enne vestluse toimumise aega.

Vastuvõtuvestluste ajakava:

20. aprill

  • Tisler, vastuvõtutest toimub kell 10, vestlus graafiku alusel alates kell 11.

  • Üldehitus, vastuvõtutest toimub kell 10,  vestlus graafiku alusel alates kell 11.

21. aprill

  • Kokk, vastuvõtutest toimub kell 10,  vestlus graafiku alusel alates kell 11.

  • Turismiettevõtte teenindaja, vastuvõtutest toimub kell 10, vestlus graafiku alusel alates kell 11.

22. aprill

 

Palume kandidaatidel saata hiljemalt 18. aprilliks koopia või foto oma tunnistusest või hinnetelehest aadressile vastuvott@hkhk.edu.ee 

Eelotsused kooli vastuvõtmise kohta teeme teatavaks vastuvõtuvestlusele järgneval päeval e-maili teel. Lõpliku otsuse kooli vastuvõtmise kohta teeb kool pärast põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe esitamist.

Tekkinud küsimuste korral palume helistada telefonil 666 1751 või saata e-kiri aadressile vastuvott@hkhk.edu.ee 

Soovime kõigile kandideerijatele edu!