Vastuvõtt

Kutsevaliku õpe

Vahel võib olla raske oma tulevast eriala või ametit valida. Et valiku tegemine oleks kergem ja läbimõeldum, on ellu kutsutud kutsevalikuõpe, mille eesmärk on vähendada kutsekoolides õpingute katkestamist ning toetada õppija sujuvat üleminekut edasisele haridusteele või tööturule.


Kutsevaliku õpe on 2. taseme kutseõpe, mis kestab olenevalt õppija vajadusest kuni 1 aastat. Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Õpe sisaldab erialadega tutvumist, karjääriõpet, ettevalmistust tööeluks või õpingute jätkamiseks. Õppe ajal on kõigile kutsevaliku õppe õpilastele koolilõuna, transpordihüvitis ja õppetoetus.

Kutsevaliku õpe sobib noorele, kes:

  • ei ole kindel oma karjäärivalikutes

  • on katkestanud oma õpingud põhikoolis, kutsekoolis või gümnaasiumis

  • ei tööta ega õpi

  • on puuduliku eesti keele oskusega.

Õppekava

Kutsevaliku õpet finantseeritakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekti “Kutsevaliku õppe rakendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses” raames.

Projekti number: 2014-2021.1.05.20-0095

Meede: Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes

Projekti nimi: Kutsevaliku õppe rakendamine Haapsalu Kutseharidusekeskuses 

Projekti toimumise aeg: 01.09.2021 - 29.02.2024

Projekti partner: Haapsalu Kutsehariduskeskus

Projekt viiakse ellu Haapsalu Kutsehariduskeskuses 2. taseme kutsevaliku õppes. Õppe põhiliseks sihtrühmaks on HEV-õppijad ja NEET-noored. Projekti eesmärgiks on toetada õppijate õpimotivatsiooni ja arendada võtmepädevusi, valmistamaks neid ette õpingute jätkamiseks või tööle siirdumiseks. Õppetöös toimub erinevate erialadega tutvumine, üldõpingute tasandusõpe, tugitegevused õppijate toetamiseks ning lõimitud tegevused õppijate õpimotivatsiooni ja enesekohaste oskuste tugevdamiseks. 

Projekti raames läbis kutsevaliku õppe 2021/2022 õppeaastal Haapsalu Kutsehariduskeskuses 11 õppijat. 2022/2023 õppeaastal alustas Haapsalu kutsehariduskeskuses kutsevaliku õppekaval üheksa õppijat ning kuus õppijat alustas Haapsalu Kutsehariduskeskusega koostöö raames õppima Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuses. 2023/2024 õppeaastal alustas Haapsalu kutsehariduskeskuses kutsevaliku õppekaval üheksa õppijat.

Projektiga seotud uudised: 

Kutsevaliku õpe on 2. taseme kutseõpe, mis kestab olenevalt õppija vajadusest kuni 1 aastat. Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Õpe sisaldab erialadega tutvumist, karjääriõpet, ettevalmistust tööeluks või õpingute jätkamiseks. Õppe ajal on kõigile kutsevaliku õppe õpilastele koolilõuna, transpordihüvitis ja õppetoetus.

Kutsevaliku õpe sobib noorele, kes:

  • ei ole kindel oma karjäärivalikutes

  • on katkestanud oma õpingud põhikoolis, kutsekoolis või gümnaasiumis

  • ei tööta ega õpi

  • on puuduliku eesti keele oskusega.

Õppekava

Kutsevaliku õpet finantseeritakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekti “Kutsevaliku õppe rakendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses” raames.

Projekti number: 2014-2021.1.05.20-0095

Meede: Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes

Projekti nimi: Kutsevaliku õppe rakendamine Haapsalu Kutseharidusekeskuses 

Projekti toimumise aeg: 01.09.2021 - 29.02.2024

Projekti partner: Haapsalu Kutsehariduskeskus

Projekt viiakse ellu Haapsalu Kutsehariduskeskuses 2. taseme kutsevaliku õppes. Õppe põhiliseks sihtrühmaks on HEV-õppijad ja NEET-noored. Projekti eesmärgiks on toetada õppijate õpimotivatsiooni ja arendada võtmepädevusi, valmistamaks neid ette õpingute jätkamiseks või tööle siirdumiseks. Õppetöös toimub erinevate erialadega tutvumine, üldõpingute tasandusõpe, tugitegevused õppijate toetamiseks ning lõimitud tegevused õppijate õpimotivatsiooni ja enesekohaste oskuste tugevdamiseks. 

Projekti raames läbis kutsevaliku õppe 2021/2022 õppeaastal Haapsalu Kutsehariduskeskuses 11 õppijat. 2022/2023 õppeaastal alustas Haapsalu kutsehariduskeskuses kutsevaliku õppekaval üheksa õppijat ning kuus õppijat alustas Haapsalu Kutsehariduskeskusega koostöö raames õppima Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuses. 2023/2024 õppeaastal alustas Haapsalu kutsehariduskeskuses kutsevaliku õppekaval üheksa õppijat.

Projektiga seotud uudised: