Vastuvõtt

Vastuvõtt 2024/2025 õppeaastal

Kevadine vastuvõtt on noorte erialadele algab 18. märtsil SAIS.ee keskkonnas!


Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

Ole kursis HKHK koolituste ja vastuvõtu infoga liitudes uudiskirjaga ning jälgi meie tegemisi Facebookis!

----------------------------------------------------------------------

4. taseme KUTSEKESKHARIDUSÕPE pärast põhikooli lõpetamist, õpe 3 aastat:

3. taseme KUTSEÕPE pärast põhikooli lõpetamist, õpe 2 aastat:

----------------------------------------------------------------------

Tutvu tulevase õppija infolehega

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Lisainfo : õppeinfospetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 666 1751

Varasemate õpingute ning töökogemuse (VÕTA) arvestamine:

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist. VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.

Töötukassa toetus toitlustuskorralduse, infotehnoloogia, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel:

Eesti Töötukassa pakub toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel infotehnoloogia, hooldustöö, tegevusjuhendaja ja CNC-pingi töötlemise ja paljudel teistel erialadel. Kui tingimused sobivad Sinu valitud erialaga või kuulud mõnesse toetuse saajate kategooriasse, siis võta kindlasti  ühendust  Eesti Töötukassaga! Toetust on võimalik saada juhul, kui Töötukassasse on avaldus toetuse saamiseks esitatud 30 päeva jooksul õpilase nimekirja arvamisest.

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

Ole kursis HKHK koolituste ja vastuvõtu infoga liitudes uudiskirjaga ning jälgi meie tegemisi Facebookis!

----------------------------------------------------------------------

4. taseme KUTSEKESKHARIDUSÕPE pärast põhikooli lõpetamist, õpe 3 aastat:

3. taseme KUTSEÕPE pärast põhikooli lõpetamist, õpe 2 aastat:

----------------------------------------------------------------------

Tutvu tulevase õppija infolehega

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Lisainfo : õppeinfospetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 666 1751

Varasemate õpingute ning töökogemuse (VÕTA) arvestamine:

Töötukassa toetus toitlustuskorralduse, infotehnoloogia, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel:

Eesti Töötukassa pakub toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel infotehnoloogia, hooldustöö, tegevusjuhendaja ja CNC-pingi töötlemise ja paljudel teistel erialadel. Kui tingimused sobivad Sinu valitud erialaga või kuulud mõnesse toetuse saajate kategooriasse, siis võta kindlasti  ühendust  Eesti Töötukassaga! Toetust on võimalik saada juhul, kui Töötukassasse on avaldus toetuse saamiseks esitatud 30 päeva jooksul õpilase nimekirja arvamisest.
Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist. VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.