Vastuvõtt

Vastuvõtt 2023/2024 õppeaastal

Talvine vastuvõtt täiskasvanute erialadele on AVATUD!

Avalduse esitamiseks ava nimekirjast soovitud eriala ja vali järgnevalt "esita avaldus", mis viib Sind automaatselt vastuvõtukeskkonda. Koolis kohapeal saab avalduse esitada E-R kell 10-14 etteteatamisega telefonil 666 1751 või kirjutades vastuvott [at] hkhk.edu.ee.

Kui sul on lisaküsimusi või vajad juhiseid, võta julgelt ühendust kooli vastuvõtuga E-R kl 10-14 telefonil 666 1751 või kirjutades vastuvott [at] hkhk.edu.ee.


Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

Tutvu ka tulevase õppija infolehega

KUTSEÕPE TÄISKASVANUD ÕPPIJALE

TSÜKLIÕPE KOOLIPÕHISES ÕPPEVORMIS:

KOKK, 4. tase, õppeaeg 2 aastat. Vestlus 22.01.24

KONDIITER, 4. tase, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 19.01.24

MAJUTUSETTEVÕTTE JUHTIMINE, 5. tase, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 18.01.24

KALDKATUSEEHITAJA, 4. tase, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 16.01.24

PUITTOODETE TEHNOLOOG, 5. tase, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 17.01.24

SILMUSKUDUJA, 5. tase, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 19.01.24

TSÜKLIÕPE TÖÖKOHAPÕHISES ÕPPEVORMIS:

HOOLDUSTÖÖTAJA, tase 3, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 11.01.24

LAPSEHOIDJA, tase 5, õppeaeg 0,5 aastat. Vestlus 08.01.24

TEGEVUSJUHENDAJA, tase 4, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 03.01.24

TÄIENDUSKOOLITUSENA:

CNC PUIDUTÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR - vestlus 24.01.24

MAALER - vestlus 23.01.24

LINNUGIID - vestlus 23.01.24

KÖÖGISTRATEEG - vestlus 24.01.24

 

VASTUVÕTUPLAAN 2023/2024 talviseks perioodiks

Vastuvõtuvestlus toimub vastuvõtuavaldusel näidatud kuupäeval VEEBIS.

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

1) isikut tõendav dokument

  • pass või ID kaart

2) haridust tõendav dokument - enne lõputunnistuse kättesaamist võib esitada koopia lõpetava klassi hinnetelehest või klassitunnistusest!

  • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia
  • põhikooli lõpetajatel klassitunnistus või väljavõte õpingukaardist
  • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Täpsem info: õppeinfospetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 666 1751

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha ja õppimatulekut kinnitada SAISis. Täienduskoolitusele registreerimine toimub JUHANis.

Veebiinfotund talviste erialade tutvustamiseks toimub 4. jaanuaril kell 17-18 Google Meet keskkonnas.

Varasemate õpingute ning töökogemuse (VÕTA) arvestamine:

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist. VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.

Töötukassa toetus toitlustuskorralduse, infotehnoloogia, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel:

Eesti Töötukassa pakub toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel infotehnoloogia, hooldustöö, tegevusjuhendaja ja CNC-pingi töötlemise ja paljudel teistel erialadel. Kui tingimused sobivad Sinu valitud erialaga või kuulud mõnesse toetuse saajate kategooriasse, siis võta kindlasti  ühendust  Eesti Töötukassaga! Toetust on võimalik saada juhul, kui Töötukassasse on avaldus toetuse saamiseks esitatud 30 päeva jooksul õpilase nimekirja arvamisest.

 

Ole kursis meie tegemistega liitudes uudiskirjaga ning jälgi meid Facebookis!

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

Tutvu ka tulevase õppija infolehega

KUTSEÕPE TÄISKASVANUD ÕPPIJALE

TSÜKLIÕPE KOOLIPÕHISES ÕPPEVORMIS:

KOKK, 4. tase, õppeaeg 2 aastat. Vestlus 22.01.24

KONDIITER, 4. tase, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 19.01.24

MAJUTUSETTEVÕTTE JUHTIMINE, 5. tase, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 18.01.24

KALDKATUSEEHITAJA, 4. tase, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 16.01.24

PUITTOODETE TEHNOLOOG, 5. tase, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 17.01.24

SILMUSKUDUJA, 5. tase, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 19.01.24

TSÜKLIÕPE TÖÖKOHAPÕHISES ÕPPEVORMIS:

HOOLDUSTÖÖTAJA, tase 3, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 11.01.24

LAPSEHOIDJA, tase 5, õppeaeg 0,5 aastat. Vestlus 08.01.24

TEGEVUSJUHENDAJA, tase 4, õppeaeg 1 aasta. Vestlus 03.01.24

TÄIENDUSKOOLITUSENA:

CNC PUIDUTÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR - vestlus 24.01.24

MAALER - vestlus 23.01.24

LINNUGIID - vestlus 23.01.24

KÖÖGISTRATEEG - vestlus 24.01.24

 

VASTUVÕTUPLAAN 2023/2024 talviseks perioodiks

Vastuvõtuvestlus toimub vastuvõtuavaldusel näidatud kuupäeval VEEBIS.

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

1) isikut tõendav dokument

  • pass või ID kaart

2) haridust tõendav dokument - enne lõputunnistuse kättesaamist võib esitada koopia lõpetava klassi hinnetelehest või klassitunnistusest!

  • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia
  • põhikooli lõpetajatel klassitunnistus või väljavõte õpingukaardist
  • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Täpsem info: õppeinfospetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 666 1751

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha ja õppimatulekut kinnitada SAISis. Täienduskoolitusele registreerimine toimub JUHANis.

Veebiinfotund talviste erialade tutvustamiseks toimub 4. jaanuaril kell 17-18 Google Meet keskkonnas.

Varasemate õpingute ning töökogemuse (VÕTA) arvestamine:

Töötukassa toetus toitlustuskorralduse, infotehnoloogia, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel:

Eesti Töötukassa pakub toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel infotehnoloogia, hooldustöö, tegevusjuhendaja ja CNC-pingi töötlemise ja paljudel teistel erialadel. Kui tingimused sobivad Sinu valitud erialaga või kuulud mõnesse toetuse saajate kategooriasse, siis võta kindlasti  ühendust  Eesti Töötukassaga! Toetust on võimalik saada juhul, kui Töötukassasse on avaldus toetuse saamiseks esitatud 30 päeva jooksul õpilase nimekirja arvamisest.

 

Ole kursis meie tegemistega liitudes uudiskirjaga ning jälgi meid Facebookis!

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist. VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.