Vastuvõtt

Vastuvõtt 2020

Dokumentide vastuvõtt alates 30. novembrist kuni 31. jaanuarini (või kuni õppekohtade täitumiseni).

Dokumentide vastuvõtt koolis toimub esmaspäevast reedeni kell 10.00 – 14.00.

 

Vastuvõtukomisjonid toimuvad 14. augustil (noored) ning 24. augustil (täiskasvanud).

NB! Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha SAISis.


 

PAKUTAVAD ERIALAD:

KUTSEÕPPE ERIALAD TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TSÜKLIÕPPES: 

  • Kaldkatuseehitaja 3. tase 
  • Puittoodete tehnoloog 5. tase
  • Toitlustuskorraldus 5. tase
  • Tegevusjuhendaja 4. tase
  • Kangakuduja 3. tase
  • Plaatija 3. tase
  • Kokk, 4.tase

 

26. juunil 2020 (kutseõppe kandidaadid)

Võtame vastu avaldusi ÜLDHARIDUSÕPPE õppekavadele. Vastuvõtutingimustega saad tutvuda kooli kodulehel.

 

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

 • avaldus elektroonselt (palun mitte täita trükitähtedega);
  • täidetakse koolis kohapeal
  • või elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
 • isikut tõendav dokument
  • pass või ID kaart
 • haridust tõendav dokument
  • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • põhikooli lõpetajatel valge koolitunnistus;
  • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument;
 • tervisetõend alaealistel õpiaskandidaatidel
 • digitaalse dokumendifoto tegemine toimub koolis kohapeal
  • kas koos dokumentide esitamisega
  • või vastuvõtukomisjoni päeval;
 • soovitavalt esitavad põhiharidusega õpilaskandidaadid iseloomustuse, erivajadusega õpilaskandidaadid rehabilitatsiooniplaani
 • peale avalduse esitamist peab vanem või eestkostja allkirjaga kinnitama alaealise õpilaskandidaadi sisseastumisavalduse kas avalduse lisas oleval vormil või esitama vabas vormis kinnituse.

 

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Täpsem info: õppeinfo spetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 6661751

HEV kutseõppe info: Nõustamiskeskuse NÕUKE juht-õppenõustaja Liina Krips
e-post: liina.krips@hkhk.edu.ee

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha SAISis.

Varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamine

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist (VÕTA). VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.

Töötukassa toetus infotehnoloogia, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel

Eesti Töötukassa pakub toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel infotehnoloogia, toitlustuskorralduse, hooldustöö, tegevusjuhendaja, puittoodete tehnoloogi ja CNC-pingi töötlemise erialadel. Kui tingimused sobivad sinu valitud erialaga või kuulud mõnesse toetuse saajate kategooriasse, siis võta enne kooli õppimaasumist kindlasti  ühendust Töötukassaga! Toetust on võimalik saada ainult juhul, kui Töötukassasse on avaldus toetuse saamiseks esitatud enne kooli õpilaste nimekirja arvamist.

 

PAKUTAVAD ERIALAD:

KUTSEÕPPE ERIALAD TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TSÜKLIÕPPES: 

  • Kaldkatuseehitaja 3. tase 
  • Puittoodete tehnoloog 5. tase
  • Toitlustuskorraldus 5. tase
  • Tegevusjuhendaja 4. tase
  • Kangakuduja 3. tase
  • Plaatija 3. tase
  • Kokk, 4.tase

 

26. juunil 2020 (kutseõppe kandidaadid)

Võtame vastu avaldusi ÜLDHARIDUSÕPPE õppekavadele. Vastuvõtutingimustega saad tutvuda kooli kodulehel.

 

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

 • avaldus elektroonselt (palun mitte täita trükitähtedega);
  • täidetakse koolis kohapeal
  • või elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
 • isikut tõendav dokument
  • pass või ID kaart
 • haridust tõendav dokument
  • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • põhikooli lõpetajatel valge koolitunnistus;
  • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument;
 • tervisetõend alaealistel õpiaskandidaatidel
 • digitaalse dokumendifoto tegemine toimub koolis kohapeal
  • kas koos dokumentide esitamisega
  • või vastuvõtukomisjoni päeval;
 • soovitavalt esitavad põhiharidusega õpilaskandidaadid iseloomustuse, erivajadusega õpilaskandidaadid rehabilitatsiooniplaani
 • peale avalduse esitamist peab vanem või eestkostja allkirjaga kinnitama alaealise õpilaskandidaadi sisseastumisavalduse kas avalduse lisas oleval vormil või esitama vabas vormis kinnituse.

 

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Täpsem info: õppeinfo spetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 6661751

HEV kutseõppe info: Nõustamiskeskuse NÕUKE juht-õppenõustaja Liina Krips
e-post: liina.krips@hkhk.edu.ee

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha SAISis.

Varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamine

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist (VÕTA). VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.

Töötukassa toetus infotehnoloogia, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel

Eesti Töötukassa pakub toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel infotehnoloogia, toitlustuskorralduse, hooldustöö, tegevusjuhendaja, puittoodete tehnoloogi ja CNC-pingi töötlemise erialadel. Kui tingimused sobivad sinu valitud erialaga või kuulud mõnesse toetuse saajate kategooriasse, siis võta enne kooli õppimaasumist kindlasti  ühendust Töötukassaga! Toetust on võimalik saada ainult juhul, kui Töötukassasse on avaldus toetuse saamiseks esitatud enne kooli õpilaste nimekirja arvamist.