Meie koolist

Koostöö ja projektid


Innove projekt „Teisel ringil targaks Läänemaal III“ toimub HKHK üldharidusõppe osakonnas. Kahe õppeaasta jooksul (1. 09.2020 – 31.08.2022) viiakse ellu mitmeid täiendavaid reklaamitegevusi, et tuua juurde uusi õppijaid ning toetada olemasolevate õppijate kohanemist ja õppimist, et kooli lõputunnistuseni jõuaks suurem arv õpingute alustajaid. Projekti käigus luuakse reklaamklipid ja –materjalid, mille valmimisse kaasatakse täiskasvanute gümnaasiumi vilistlased, kelle edulood  tuuakse eeskujuks, et motiveerida uusi õpilasi õppima asuma. Tööle asuvad tugiisik ning õppe- ja karjäärinõustaja, kelle ülesandeks on õppijate toetamine õppetöö vältel. Õppijatele toimuvad arvuti tasanduskursus, individuaalsed konsultatsioonid ja sissejuhatav kursus kooli ning õppetööga kohanemiseks. Sotsiaalset suhtlemist ja kohanemist toetavad ka õppereisid Lõuna- ja Põhja-Läänemaale ning teatri- ja kontserdikülastused Tallinna ning Pärnusse. Õpetajate silmaringi arendavad õppekäigud Rakvere ja Võru kutsekoolidesse, kus on sarnaselt Haapsalule liidetud kutsekoolidega täiskasvanute üldharidusõpe. Pedagoogide teadmisi avardavad andragoogika ja õppetöö individualiseerimise koolitused.

Projektijuht Maarika Kuik

Innove projekti „Praktiline turundus Haapsalu Kutsehariduskeskuse ettevõtlusõppes“ eesmärgiks on ettevõtlusmooduli täiendamine praktiliste tegevustega. Kahe õppeaasta jooksul (01.09.2020 – 30.06.2022) toimub HKHK kutsekeskhariduse õpperühmade ettevõtlustundides mitmeid täiendavaid tegevusi, mis avardavad õppijate oskusi ja teadmisi turundusest. Mõlemal õppeaastal toimub ettevõtluse inspiratsioonipäev, kus kuulatakse inspireerivate ettevõtjate etteasteid ning toimub õppijate äriideede ajurünnak. Toimuvad õppekäigud Läänemaa ja Tallinna ettevõtetesse, kus tutvutakse ettevõtte turunduse ja müügitööga. Nelja Läänemaa ettevõtte kohta koostavad õpilased filmiklipid teemal „Noor, õpi amet ja tule tööle meie ettevõttesse!“. Õpilased loovad mõlemal õppeaastal vähemalt ühe õpilasfirma kasutades mööbliettevõtte tootmisjääke ning osalevad õpilasfirmade laadal. Kevadel toimub ettevõtluspäev, kus õpilased tutvustavad valminud filmiklippe ja õpilasfirmasid ning tunnustatakse projekti ettevõtlikumaid õpilasi.

Projektijuht Pille Nool

 

Innove projekti „HAKOLA - Haapsalu koolide kommunikatsioonilabor“ tegevus toimub 01.10.2018 – 31.12.2022.

Projekti valdkond: Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. Ehindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine. Partnerid on Läänemaa Ühisgümnaasium (LÜG), Haapsalu Põhikool (HPK), Uuemõisa Lasteaed – Algkool (ULA) 

Projekti eesmärk on kaasaegse ja uuendusliku õpivara ühise kasutuse ja interaktiivsete õppemeetodite ja –ülesannete lahendamise abil arendada õpilaste suhtlemisoskust ja võtmepädevusi kirjanduse-, keele- , kunsti- ja tehnoloogia valdkonnas. 

Oodatavad tulemused: 

 • suureneb õpilaste huvi kirjanduse, keele-, kunsti- ja tehnoloogiaõppeks ning paranevad ning mitmekesistuvad õpilaste ainelased teadmised

 • lõimitud õppetöö läbi arenevad õpilaste IT ja tehnoloogialased teadmised ja oskused

 • õpilased saavad juurde esinemise- ja suhtlemisjulgust ning suureneb õpilaste suhtlemispädevus 

 • õppevara kasutamisega kaasneva projektõppe käigus areneb õpilaste loovus ning ettevõtlikkus 

 • õpe muutub praktilisemaks ning õpilastele köitvamaks 

 • rikastub kutsekoolide õpilaste erialaõpe ning muutub enam õpilaste ootustele ja reaalsele elule vastavaks 

 • edeneb koostöö kutsekooli ja Haapsalu linna üldhariduskoolide vahel 

Projekti koduleht: HAKOLA koolide koordinaatorid: Airi Aavik (HKHK), Mall Vainola (LÜG), Kristi Karm (HPK), Maia Tohver (ULA) 

Projektijuht: Ingrit kera

Innove projekt „Teisel ringil targaks Läänemaal III“ toimub HKHK üldharidusõppe osakonnas. Kahe õppeaasta jooksul (1. 09.2020 – 31.08.2022) viiakse ellu mitmeid täiendavaid reklaamitegevusi, et tuua juurde uusi õppijaid ning toetada olemasolevate õppijate kohanemist ja õppimist, et kooli lõputunnistuseni jõuaks suurem arv õpingute alustajaid. Projekti käigus luuakse reklaamklipid ja –materjalid, mille valmimisse kaasatakse täiskasvanute gümnaasiumi vilistlased, kelle edulood  tuuakse eeskujuks, et motiveerida uusi õpilasi õppima asuma. Tööle asuvad tugiisik ning õppe- ja karjäärinõustaja, kelle ülesandeks on õppijate toetamine õppetöö vältel. Õppijatele toimuvad arvuti tasanduskursus, individuaalsed konsultatsioonid ja sissejuhatav kursus kooli ning õppetööga kohanemiseks. Sotsiaalset suhtlemist ja kohanemist toetavad ka õppereisid Lõuna- ja Põhja-Läänemaale ning teatri- ja kontserdikülastused Tallinna ning Pärnusse.

Õpetajate silmaringi arendavad õppekäigud Rakvere ja Võru kutsekoolidesse, kus on sarnaselt Haapsalule liidetud kutsekoolidega täiskasvanute üldharidusõpe. Pedagoogide teadmisi avardavad andragoogika ja õppetöö individualiseerimise koolitused.

Projektijuht Maarika Kuik

Innove projekti „Praktiline turundus Haapsalu Kutsehariduskeskuse ettevõtlusõppes“ eesmärgiks on ettevõtlusmooduli täiendamine praktiliste tegevustega. Kahe õppeaasta jooksul (01.09.2020 – 30.06.2022) toimub HKHK kutsekeskhariduse õpperühmade ettevõtlustundides mitmeid täiendavaid tegevusi, mis avardavad õppijate oskusi ja teadmisi turundusest. Mõlemal õppeaastal toimub ettevõtluse inspiratsioonipäev, kus kuulatakse inspireerivate ettevõtjate etteasteid ning toimub õppijate äriideede ajurünnak. Toimuvad õppekäigud Läänemaa ja Tallinna ettevõtetesse, kus tutvutakse ettevõtte turunduse ja müügitööga. Nelja Läänemaa ettevõtte kohta koostavad õpilased filmiklipid teemal „Noor, õpi amet ja tule tööle meie ettevõttesse!“. Õpilased loovad mõlemal õppeaastal vähemalt ühe õpilasfirma kasutades mööbliettevõtte tootmisjääke ning osalevad õpilasfirmade laadal. Kevadel toimub ettevõtluspäev, kus õpilased tutvustavad valminud filmiklippe ja õpilasfirmasid ning tunnustatakse projekti ettevõtlikumaid õpilasi.

Projektijuht Pille Nool

 

Innove projekti „HAKOLA - Haapsalu koolide kommunikatsioonilabor“ tegevus toimub 01.10.2018 – 31.12.2022.

Projekti valdkond: Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. Ehindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine. Partnerid on Läänemaa Ühisgümnaasium (LÜG), Haapsalu Põhikool (HPK), Uuemõisa Lasteaed – Algkool (ULA) 

Projekti eesmärk on kaasaegse ja uuendusliku õpivara ühise kasutuse ja interaktiivsete õppemeetodite ja –ülesannete lahendamise abil arendada õpilaste suhtlemisoskust ja võtmepädevusi kirjanduse-, keele- , kunsti- ja tehnoloogia valdkonnas. 

Oodatavad tulemused: 

 • suureneb õpilaste huvi kirjanduse, keele-, kunsti- ja tehnoloogiaõppeks ning paranevad ning mitmekesistuvad õpilaste ainelased teadmised

 • lõimitud õppetöö läbi arenevad õpilaste IT ja tehnoloogialased teadmised ja oskused

 • õpilased saavad juurde esinemise- ja suhtlemisjulgust ning suureneb õpilaste suhtlemispädevus 

 • õppevara kasutamisega kaasneva projektõppe käigus areneb õpilaste loovus ning ettevõtlikkus 

 • õpe muutub praktilisemaks ning õpilastele köitvamaks 

 • rikastub kutsekoolide õpilaste erialaõpe ning muutub enam õpilaste ootustele ja reaalsele elule vastavaks 

 • edeneb koostöö kutsekooli ja Haapsalu linna üldhariduskoolide vahel 

Projekti koduleht: HAKOLA koolide koordinaatorid: Airi Aavik (HKHK), Mall Vainola (LÜG), Kristi Karm (HPK), Maia Tohver (ULA) 

Projektijuht: Ingrit kera