Vastuvõtt

Õppekavad


Õppekavad on paigutatud lehele õppekavarühmade kaupa.


Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava ja rakenduskavad

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava koos rakenduskavadega alates 2020. a

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST, tase 4 (kutseõpe) õppekava koos rakenduskavadega alates 2021. a

IT-TEHNIK, tase 4 (kutseõpe) õppekava koos rakenduskavadega

KASUTAJATOE TEHNIK, tase 4 (kutseõpe) õppekava koos rakenduskavadega

 

Sekretäri- ja kontoritöö

BÜROOTÖÖ, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava koos rakenduskavadega

BÜROOTÖÖTAJA, tase 4 (kutseõpe) õppekava koos rakenduskavadega

BÜROOASSISTENT, TASE 4 (kutseõpe) õppekava koos rakenduskavadega

 

Majandusarvestus ja maksundus

RAAMATUPIDAJA, tase 5 õppekava koos rakenduskavadega

 

Sotsiaaltöö ja nõustamine

HOOLDUSTÖÖTAJA, tase 3 õppekava koos rakenduskavadega

HOOLDUSTÖÖTAJA, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

TEGEVUSJUHENDAJA, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

 

Materjalide töötlemine

MÖÖBLIRESTAURAATOR, tase 4 õppekava ja rakenduskava

MÖÖBLIRESTAURAATOR, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega alates 2021. a

TISLER, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava koos rakenduskavadega

PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA, tase 4 õppekava ja rakenduskava

PUIDUTÖÖTLEJA, tase 2 õppekava ja rakenduskavad, õpe Astangul

PUIDUTÖÖTLEJA, tase 3 õppekava koos rakenduskavadega Haapsalus, rakenduskavad Astangul

PUITTOODETE TEHNOLOOG, tase 5 õppekava koos rakenduskavadega

CNC PUIDUTÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR, tase 4 õppekava ja rakenduskavad

TISLER, tase 4 (kutseõpe) õppekava ja rakenduskavad

 

Käsitöö

KANGAKUDUJA, tase 3 õppekava ja rakenduskava

SILMUSKUDUJA, tekstiilkäsitöö, tase 5 õppekava koos rakenduskavadega

TEKSTIILKÄSITÖÖ, tase 4 õppekava ja  rakenduskavad

 

Ehitus ja tsiviilrajatised

EHITUSPLEKKSEPP, tase 3 õppekava ja rakenduskavad

EHITUSPLEKKSEPP, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

KALDKATUSEEHITAJA, tase 3 õppekava ja rakenduskavad

EHITUSVIIMISTLUS, tase 4, õppekava ja rakenduskavad

KIVIEHITISTE RESTAURAATOR, tase 5 õppekava ja rakenduskava

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS, tase 4 õppekava ja rakenduskava

MAALER, tase 4 õppekava ja rakenduskavad

POTTSEPP-SELL, tase 3 õppekava ja rakenduskavad

PLAATIJA, tase 4 õppekava ja rakenduskava

MÜÜRSEPP, tase 4 õppekava koos rakenduskavaga

PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS (EHITUSPUUSEPP), tase 4 õppekava  ja rakenduskavad

 

Lastehoid ja teenused noortele

LAPSEHOIDJA, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

LAPSEHOIDJA, tase 5 õppekava koos rakenduskavadega

 

Majutamine ja toitlustamine

ABIKOKK, tase 3 õppekava koos rakenduskavadega

ABIKOKK, tase 3 (60 EKAP) õppekava ja rakenduskavad, õpe Astangul

KOKK, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava koos rakenduskavadega

KOKK, tase 4 (kutseõpe) õppekava koos rakenduskavadega

MAJUTUSETTEVÕTTE JUHTIMINE, tase 5 õppekava koos rakenduskavadega

TURISMIETTEVÕTTE TEENINDAJA, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

TOITLUSTUSKORRALDUS, tase 5 õppekava koos rakenduskavadega

PAGAR, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

KONDIITER, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

 

Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

GIID, tase 5 õppekava ja rakenduskavad

GIID (spetsialiseerumisega loodusgiid), tase 5 õppekava koos rakenduskavadega alates 2020. a

 

Koduteenindus

PUHASTUSTEENINDAJA, tase 3 õppekava koos rakenduskavadega

PUHASTUSTEENINDAJA JUHENDAJA, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava ja rakenduskavad

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava koos rakenduskavadega alates 2020. a

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST, tase 4 (kutseõpe) õppekava koos rakenduskavadega alates 2021. a


IT-TEHNIK, tase 4 (kutseõpe) õppekava koos rakenduskavadega

KASUTAJATOE TEHNIK, tase 4 (kutseõpe) õppekava koos rakenduskavadega

 

Sekretäri- ja kontoritöö

BÜROOTÖÖ, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava koos rakenduskavadega

BÜROOTÖÖTAJA, tase 4 (kutseõpe) õppekava koos rakenduskavadega

BÜROOASSISTENT, TASE 4 (kutseõpe) õppekava koos rakenduskavadega

 

Majandusarvestus ja maksundus

RAAMATUPIDAJA, tase 5 õppekava koos rakenduskavadega

 

Sotsiaaltöö ja nõustamine

HOOLDUSTÖÖTAJA, tase 3 õppekava koos rakenduskavadega

HOOLDUSTÖÖTAJA, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

TEGEVUSJUHENDAJA, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

 

Materjalide töötlemine

MÖÖBLIRESTAURAATOR, tase 4 õppekava ja rakenduskava

MÖÖBLIRESTAURAATOR, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega alates 2021. a

TISLER, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava koos rakenduskavadega

PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA, tase 4 õppekava ja rakenduskava

PUIDUTÖÖTLEJA, tase 2 õppekava ja rakenduskavad, õpe Astangul

PUIDUTÖÖTLEJA, tase 3 õppekava koos rakenduskavadega Haapsalus, rakenduskavad Astangul

PUITTOODETE TEHNOLOOG, tase 5 õppekava koos rakenduskavadega

CNC PUIDUTÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR, tase 4 õppekava ja rakenduskavad

TISLER, tase 4 (kutseõpe) õppekava ja rakenduskavad

 

Käsitöö

KANGAKUDUJA, tase 3 õppekava ja rakenduskava

SILMUSKUDUJA, tekstiilkäsitöö, tase 5 õppekava koos rakenduskavadega

TEKSTIILKÄSITÖÖ, tase 4 õppekava ja  rakenduskavad

 

Ehitus ja tsiviilrajatised

EHITUSPLEKKSEPP, tase 3 õppekava ja rakenduskavad

EHITUSPLEKKSEPP, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

KALDKATUSEEHITAJA, tase 3 õppekava ja rakenduskavad

EHITUSVIIMISTLUS, tase 4, õppekava ja rakenduskavad

KIVIEHITISTE RESTAURAATOR, tase 5 õppekava ja rakenduskava

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS, tase 4 õppekava ja rakenduskava

MAALER, tase 4 õppekava ja rakenduskavad

POTTSEPP-SELL, tase 3 õppekava ja rakenduskavad

PLAATIJA, tase 4 õppekava ja rakenduskava

MÜÜRSEPP, tase 4 õppekava koos rakenduskavaga

PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS (EHITUSPUUSEPP), tase 4 õppekava  ja rakenduskavad

 

Lastehoid ja teenused noortele

LAPSEHOIDJA, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

LAPSEHOIDJA, tase 5 õppekava koos rakenduskavadega

 

Majutamine ja toitlustamine

ABIKOKK, tase 3 õppekava koos rakenduskavadega

ABIKOKK, tase 3 (60 EKAP) õppekava ja rakenduskavad, õpe Astangul

KOKK, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava koos rakenduskavadega

KOKK, tase 4 (kutseõpe) õppekava koos rakenduskavadega

MAJUTUSETTEVÕTTE JUHTIMINE, tase 5 õppekava koos rakenduskavadega

TURISMIETTEVÕTTE TEENINDAJA, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

TOITLUSTUSKORRALDUS, tase 5 õppekava koos rakenduskavadega

PAGAR, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

KONDIITER, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega

 

Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

GIID, tase 5 õppekava ja rakenduskavad

GIID (spetsialiseerumisega loodusgiid), tase 5 õppekava koos rakenduskavadega alates 2020. a

 

Koduteenindus

PUHASTUSTEENINDAJA, tase 3 õppekava koos rakenduskavadega

PUHASTUSTEENINDAJA JUHENDAJA, tase 4 õppekava koos rakenduskavadega