Koka täienduskoolitus – linnuliha eeltöötlemine ja roogade valmistamise koolitus


Kohalikust toorainest linnulihatoidud on eestlaste seas populaarsed. Neid kasutatakse palju lasteaedade, koolide, haiglate menüüdes ning loomulikult ka toitlustus- ja turismiettevõtete menüüdes. Kuid ettevõtjatelt, klientidelt kooli täiskasvanud koka eriala õppijate praktika sooritamise käigus saadud tagasiside näitab, et probleemiks on linnuliharoogade valmistamisel valed töövõtted ja seadmete kasutamine, mis toob kaasa tooraine raiskamise ning vähesed praktilised oskused mitmekülgsete ja tervislike linnuliharoogade valmistamisel.  Käesolev koolitus annab linnuliha töötlemiseks ja -roogade valmistamiseks vajalikud oskused.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  

Läbiviimise koht: õpe viiakse läbi kaasajastatud seadmete ja vahenditega õppeköögis (13 töökohta). Õppeköök on mõeldud tasemeõppe läbiviimiseks ja ruumid ning vahendid vastavad nõuetele. Õppetöö toimub individuaalselt, paaris ja ka grupitööna. Koolitusvahendid ja materjalid annab koolitaja. Õppeköögis on vahetusjalatsid kohustuslikud ning õppija peab arvestama koolituspäeva lõpus puhastus- ja koristustöödega (õppija osaleb praktilises õppes oma riietes).

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi

Sihtrühm: abikokad, kokad. Õppele on oodatud ka erialase tasemehariduseta toitlustusteeninduses töötavad täiskasvanud, kes soovivad toiduvalmistamise valdkonnas oma teadmisi ning oskusi täiendada ja parandada ning erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad töötada toitlustusettevõttes (sh nt hooajaliselt või ka osalise koormusega) või saada täiendavaid tööalaseid teadmisi.

Teemad:

 Tooraine tundmine (erinevad linnulihaliigid) ja selle kasutamise võimalused roogade valmistamisel lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest. (auditoorne ja praktiline töö):

  • -kanaliha, kalkuniliha, pardiliha, vutiliha ning neile sobivad lisandid,

  • -lindude eeltöötlemine, maitsestamine.

Linnuliharoogade valmistamine (praktiline töö):

  • -lindude õige tükeldamine: mis tükid milliseks toiduks sobivad ja kuidas peaks neid töötlema ning küpsetama,

  • -terve linnu küpsetamine,

  • -linnuliha puljongid, röstimine, marineerimine, hautamine, grillimine, vinnutamine. 

Detailsem sisu on õppekavas

Koolitajad Kaire Raba ja Demo Kaev

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kohalikust toorainest linnulihatoidud on eestlaste seas populaarsed. Neid kasutatakse palju lasteaedade, koolide, haiglate menüüdes ning loomulikult ka toitlustus- ja turismiettevõtete menüüdes. Kuid ettevõtjatelt, klientidelt kooli täiskasvanud koka eriala õppijate praktika sooritamise käigus saadud tagasiside näitab, et probleemiks on linnuliharoogade valmistamisel valed töövõtted ja seadmete kasutamine, mis toob kaasa tooraine raiskamise ning vähesed praktilised oskused mitmekülgsete ja tervislike linnuliharoogade valmistamisel.  Käesolev koolitus annab linnuliha töötlemiseks ja -roogade valmistamiseks vajalikud oskused.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  

Läbiviimise koht: õpe viiakse läbi kaasajastatud seadmete ja vahenditega õppeköögis (13 töökohta). Õppeköök on mõeldud tasemeõppe läbiviimiseks ja ruumid ning vahendid vastavad nõuetele. Õppetöö toimub individuaalselt, paaris ja ka grupitööna. Koolitusvahendid ja materjalid annab koolitaja. Õppeköögis on vahetusjalatsid kohustuslikud ning õppija peab arvestama koolituspäeva lõpus puhastus- ja koristustöödega (õppija osaleb praktilises õppes oma riietes).

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi

Sihtrühm: abikokad, kokad. Õppele on oodatud ka erialase tasemehariduseta toitlustusteeninduses töötavad täiskasvanud, kes soovivad toiduvalmistamise valdkonnas oma teadmisi ning oskusi täiendada ja parandada ning erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad töötada toitlustusettevõttes (sh nt hooajaliselt või ka osalise koormusega) või saada täiendavaid tööalaseid teadmisi.

Teemad:

 Tooraine tundmine (erinevad linnulihaliigid) ja selle kasutamise võimalused roogade valmistamisel lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest. (auditoorne ja praktiline töö):

  • -kanaliha, kalkuniliha, pardiliha, vutiliha ning neile sobivad lisandid,

  • -lindude eeltöötlemine, maitsestamine.

Linnuliharoogade valmistamine (praktiline töö):

  • -lindude õige tükeldamine: mis tükid milliseks toiduks sobivad ja kuidas peaks neid töötlema ning küpsetama,

  • -terve linnu küpsetamine,

  • -linnuliha puljongid, röstimine, marineerimine, hautamine, grillimine, vinnutamine. 

Detailsem sisu on õppekavas

Koolitajad Kaire Raba ja Demo Kaev

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik