Vastuvõtt

Üldharidusõpe

Nüüdsest saavad täiskasvanud omandada põhi- ja gümnaasiumihariduse Haapsalu Kutsehariduskeskuses (HKHK) Uuemõisas. 


Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium lõpetas tegevuse 31. augusti 2019, kuid sellest pole midagi, sest  täiskasvanute põhikooli- ja gümnaasiumiõpe jätkub Haapsalu Kutsehariduskeskuses üldhariduse osakonnas. 

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õppetöö toimub tulevases osakonnas edasi üldhariduse põhikooli ja gümnaasiumi õppekava alusel – nii nagu täiskasvanute gümnaasiumis senini olnud. Osakonna lõpetaja saab põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse.

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset ning -tingimusi. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

Hea tulevane õppija!

Kui sul on haridustee pooleli või soovid alustada gümnaasiumiõpinguid, siis on aeg teha otsus ning esitada avaldus õpingute alustamiseks!

HKHK täiskasvanute üldhariduse osakond pakub:

 • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast,
 • korralikku põhi- ja keskharidust,
 • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt,
 • õppimine põhikooliastmes 2 päeval nädalas,
 • õppimine gümnaasiumiastmes 2 päeval nädalas,
 • iseseisva õppimise oskuste arendamist,
 • kaasaegset õpikeskkonda,
 • sõbralikke pedagooge.

Siin on hea näide sellest, miks tasub tulla oma katkenud õpiteed jätkama - Margus ja Kaja räägivad oma õpilood. 

Lisainfo:

Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium lõpetas tegevuse 31. augusti 2019, kuid sellest pole midagi, sest  täiskasvanute põhikooli- ja gümnaasiumiõpe jätkub Haapsalu Kutsehariduskeskuses üldhariduse osakonnas. 

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õppetöö toimub tulevases osakonnas edasi üldhariduse põhikooli ja gümnaasiumi õppekava alusel – nii nagu täiskasvanute gümnaasiumis senini olnud. Osakonna lõpetaja saab põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse.

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset ning -tingimusi. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

Hea tulevane õppija!

Kui sul on haridustee pooleli või soovid alustada gümnaasiumiõpinguid, siis on aeg teha otsus ning esitada avaldus õpingute alustamiseks!

HKHK täiskasvanute üldhariduse osakond pakub:

 • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast,
 • korralikku põhi- ja keskharidust,
 • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt,
 • õppimine põhikooliastmes 2 päeval nädalas,
 • õppimine gümnaasiumiastmes 2 päeval nädalas,
 • iseseisva õppimise oskuste arendamist,
 • kaasaegset õpikeskkonda,
 • sõbralikke pedagooge.

Siin on hea näide sellest, miks tasub tulla oma katkenud õpiteed jätkama - Margus ja Kaja räägivad oma õpilood. 

Lisainfo:


Mare Tereping, osakonnajuhataja