Vastuvõtt

Üldharidusõpe

1. septembrist 2019 saavad täiskasvanud omandada põhi- ja gümnaasiumihariduse Haapsalu Kutsehariduskeskuses (HKHK) Uuemõisas. 


Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium lõpetab tegevuse 31. augusti 2019. Täiskasvanute põhikooli- ja gümnaasiumiõpe jätkub Haapsalu Kutsehariduskeskuses üldhariduse osakonnas. Täiskasvanute gümnaasiumi praegused õpilased jätkavad seal oma õpinguid ning vastu võetakse uusi õpilasi.

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õppetöö toimub tulevases osakonnas edasi üldhariduse põhikooli ja gümnaasiumi õppekava alusel – nii nagu täiskasvanute gümnaasiumis senini olnud. Osakonna lõpetaja saab põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse.

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

Hea tulevane õppija!

Kui sul on haridustee pooleli või soovid alustada gümnaasiumiõpinguid, siis on aeg teha otsus ning esitada avaldus õpingute alustamiseks HKHK üldhariduse osakonnas 1. septembrist 2019.

HKHK täiskasvanute üldhariduse osakond pakub:

 • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast,
 • korralikku põhi- ja keskharidust,
 • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt,
 • õppimine põhikooliastmes 4 päeval nädalas,
 • õppimine gümnaasiumiastmes 2 päeval nädalas,
 • iseseisva õppimise oskuste arendamist,
 • kaasaegset õpikeskkonda,
 • sõbralikke pedagooge.

Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium lõpetab tegevuse 31. augusti 2019. Täiskasvanute põhikooli- ja gümnaasiumiõpe jätkub Haapsalu Kutsehariduskeskuses üldhariduse osakonnas. Täiskasvanute gümnaasiumi praegused õpilased jätkavad seal oma õpinguid ning vastu võetakse uusi õpilasi.

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õppetöö toimub tulevases osakonnas edasi üldhariduse põhikooli ja gümnaasiumi õppekava alusel – nii nagu täiskasvanute gümnaasiumis senini olnud. Osakonna lõpetaja saab põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse.

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

Hea tulevane õppija!

Kui sul on haridustee pooleli või soovid alustada gümnaasiumiõpinguid, siis on aeg teha otsus ning esitada avaldus õpingute alustamiseks HKHK üldhariduse osakonnas 1. septembrist 2019.

HKHK täiskasvanute üldhariduse osakond pakub:

 • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast,
 • korralikku põhi- ja keskharidust,
 • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt,
 • õppimine põhikooliastmes 4 päeval nädalas,
 • õppimine gümnaasiumiastmes 2 päeval nädalas,
 • iseseisva õppimise oskuste arendamist,
 • kaasaegset õpikeskkonda,
 • sõbralikke pedagooge.