Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


IT-süsteemide nooremspetsialist

ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppekavarühmAndme-baaside ja võrgu disain ning haldusÕppeliik4. taseme kutsekesk-haridusõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg3 aastat

ESITA AVALDUS

Õppetöö algus: 02. september 2024

Tänapäeva IT töötaja erialavalikud tööturul on väga laiad. IT olulisus kasvab iga päevaga ka erinevates ettevõtetes. Väga mitmekülgne IT süsteemide nooremspetsilisti õpe valmistab sind ette selleks, et sul oleks tööturul rohkem valikuvõimalusi. Tulevikus võid olla tegija IT taristu loomises ja arendamises, samuti arvutisüsteemide haldamises, töötada riist- ja tarkvaraga ning loomulikult tunned erinevaid operatsioonisüsteeme. Soovijatel avaneb võimalus rahvusvaheliseks koostööks ning inglise keele oskusele aitab kaasa ingliskeelsete õppematerjalide kasutamine õppetöös.

Meie ägedate õpetajate eestvedamisel saab sinust IT valdkonda hästi tundev tulevikuspetsialist. Uuringud näitavad, et IT-d sobivad õppima uudishimulikud ja lahendustele orienteeritud inimesed. Seepärast ootame sind, kui sul on kiire tehniline taip ja probleemide lahendamise soov, oled loov ja loogilise mõtlemisega. Tehnikahuvi annab sulle kindlasti eelise. Boonuseks on hea suhtlemisoskus, lai silmaring ja positiivne ellusuhtumine.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • IT valdkonna alusteadmised
 • programmeerimise alused
 • Windows operatsioonisüsteemid
 • Linux operatsioonisüsteemid
 • rakendusserverid
 • majutuskeskkonna riistvara
 • arvutivõrgud
 • küberturvalisus
 • skriptimisvahendid
 • IT korralduse alused

Praktikad: praktikad toimuvad II ja III kursusel. II kursusel sügisperioodis ja III kursusel kevadperioodis. Kokku on ettevõttepraktikat ligikaudu 26 nädalat ehk 7 kuud.

Kutseeksam: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab valdkonna kutseandja BCS koolitus AS.

Eriala põhiõpetajad:

Lisainfot eriala kohta annab Valdo Nõlvak, valdo.nolvak@hkhk.edu.ee või vastuvõtu telefonil: +372 666 1751.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus IT-valdkonnas õppijatele

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on IT-valdkonnas õppima astudes võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist  Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.