Koristus majutusettevõttes


Koolitus annab ülevaate koristustööde põhitõdedest, et teenus oleks kvaliteetne, töötajat ja keskkonda säästev ning vastaks kliendi ootustele ning puhastusteenuse headele tavadele. Koolitus on välja töötatud keskendudes majutusettevõtete puhastusteenuste pakkujatele ja seal töötavatele puhastusteenindajatele. Koolituse ametlik nimetus on "Teadlik hoolduskoristus majutusettevõttes"

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  jaan-veebr 2023

Läbiviimise koht: õpe toimub HKHK puhastusteeninduse õppeklassis, mis on varustatud õppetööks vajalike kaasaegsete tehniliste vahenditega. Olemas on väikevahendid, isikukaitsevahendid, masinad ja puhastusvahendid. Klass on loodud puhastusteenindaja tasemeõppe elluviimiseks. Praktiline õpe toimub koolitaja juhendamisel, samas majas tegutseva hosteli ruumides. Õpe ei sisalda eripuhastustöid. Kõik õppevahendid annab kool. Praktilise õppe puhul tuleb õppija tundi oma riietega, mis sobivad puhastustööde tegemiseks. Õppematerjalid koostab koolitaja ja jagab need õppijatele. 

Koolituse maht: 28 akadeemilist tundi

Koolitajad. Ivika Raudsepp on HKHK majutus- ja puhastusteeninduse kutseõpetaja, tal on puhastusteenindaja juhendaja 4. tase kutsetunnistus.

Sihtrühm: inimesed, kes töötavad või soovivad töötada puhastusteenindajana majutusettevõttes.

Teemad:

Auditoorsed tunnid

 • Kaasaegsete ja ergonoomiliste töövahendite valimine
 • Aseptiline tööviis, lähtudes mustuse liigist desinfitseerimine (Covid-19)
 • Koristusainete ja eriveede valik, doseerimise tähtsus
 • Puhastuse kuldreeglid, mustuse ja pinnakattematerjali tundmine, meetodi valik, ergonoomia
 • Koristuse planeerimine
 • Voodite korrastamine ja rätikuüllatused.
 • Minibaar ja laomajandus
 • Koristusmasinate kasutus (erinevad imurid, tekstiilipesur, i-mopp, aurupuhasti)
 • Klienditeenindus: kriitika vastuvõtmine ja tagasiside kliendile, koostöö erinevate klientidega, rasked kliendid ja nendega toimetulek, kliendiga usaldusliku suhte loomine ja hoidmine

Praktilised tunnid

 • Mustuse märkamine kaardistamine ja ohtlikkuse määramine
 • Tarvikute tööks ettevalmistamine, ergonoomiline kasutamine ja hooldamine.
 • Puhastusaine valimine, doseerimine ja ohutu kasutamine
 • Näidistubade ettevalmistus, rätiku asetamise võimalused
 • Puhastusmasinate kasutus
 • Näidisruumide praktiline koristus koos aruteluga

Detailsem sisu õppekavas.

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Lisainfo: Kaja Loorens, koolitusjuht

e-mail: kaja.loorens@hkhk.edu.ee

tel: 5081016

Koolitus annab ülevaate koristustööde põhitõdedest, et teenus oleks kvaliteetne, töötajat ja keskkonda säästev ning vastaks kliendi ootustele ning puhastusteenuse headele tavadele. Koolitus on välja töötatud keskendudes majutusettevõtete puhastusteenuste pakkujatele ja seal töötavatele puhastusteenindajatele. Koolituse ametlik nimetus on "Teadlik hoolduskoristus majutusettevõttes"

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  jaan-veebr 2023

Läbiviimise koht: õpe toimub HKHK puhastusteeninduse õppeklassis, mis on varustatud õppetööks vajalike kaasaegsete tehniliste vahenditega. Olemas on väikevahendid, isikukaitsevahendid, masinad ja puhastusvahendid. Klass on loodud puhastusteenindaja tasemeõppe elluviimiseks. Praktiline õpe toimub koolitaja juhendamisel, samas majas tegutseva hosteli ruumides. Õpe ei sisalda eripuhastustöid. Kõik õppevahendid annab kool. Praktilise õppe puhul tuleb õppija tundi oma riietega, mis sobivad puhastustööde tegemiseks. Õppematerjalid koostab koolitaja ja jagab need õppijatele. 

Koolituse maht: 28 akadeemilist tundi

Koolitajad. Ivika Raudsepp on HKHK majutus- ja puhastusteeninduse kutseõpetaja, tal on puhastusteenindaja juhendaja 4. tase kutsetunnistus.

Sihtrühm: inimesed, kes töötavad või soovivad töötada puhastusteenindajana majutusettevõttes.

Teemad:

Auditoorsed tunnid

 • Kaasaegsete ja ergonoomiliste töövahendite valimine
 • Aseptiline tööviis, lähtudes mustuse liigist desinfitseerimine (Covid-19)
 • Koristusainete ja eriveede valik, doseerimise tähtsus
 • Puhastuse kuldreeglid, mustuse ja pinnakattematerjali tundmine, meetodi valik, ergonoomia
 • Koristuse planeerimine
 • Voodite korrastamine ja rätikuüllatused.
 • Minibaar ja laomajandus
 • Koristusmasinate kasutus (erinevad imurid, tekstiilipesur, i-mopp, aurupuhasti)
 • Klienditeenindus: kriitika vastuvõtmine ja tagasiside kliendile, koostöö erinevate klientidega, rasked kliendid ja nendega toimetulek, kliendiga usaldusliku suhte loomine ja hoidmine

Praktilised tunnid

 • Mustuse märkamine kaardistamine ja ohtlikkuse määramine
 • Tarvikute tööks ettevalmistamine, ergonoomiline kasutamine ja hooldamine.
 • Puhastusaine valimine, doseerimine ja ohutu kasutamine
 • Näidistubade ettevalmistus, rätiku asetamise võimalused
 • Puhastusmasinate kasutus
 • Näidisruumide praktiline koristus koos aruteluga

Detailsem sisu õppekavas.

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Lisainfo: Kaja Loorens, koolitusjuht

e-mail: kaja.loorens@hkhk.edu.ee

tel: 5081016