Koolielu

Nõustamiskeskus NÕUKE

HKHK nõustamiskeskuse NÕUKE töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, rühmajuhendajaid, õpetajaid ning lapsevanemaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond.


Meie kooli nõustamiskeskus on avatud igal koolipäeval ja siin töötavad:

Nõustamiskeskuse juht-õppenõustaja Ingrid Juht (e-post: ingrid.juht@hkhk.edu.ee, telefon 5322 9152, ruum 025)

Aitan leida lahendusi õppimisega seotud küsimustele, probleemidele ja raskustele ning nõustan karjääriteemadel.

Sotsiaaltöötaja Heidi Simisker (e-post: heidi.simisker@hkhk.edu.ee, telefon 472 0910, ruum 025)

Toetan õpilase toimetulekut koolis, aitan õpilasel mõista tema olukorda ja leida lahendusi muredele, mis segavad võimetekohast õppimist. Abistan õpilast tema õiguste ja huvide kaitsmisel ning aitan vajadusel taotleda toetusi ja muud abi nii koolis kui väljapool kooli.

Psühholoog Reet Saareväli  (e-post: reet.saarevali@hkhk.edu.ee, telefon 666 1757, ruum 024)

Leiame koos väljapääsu ja lahendused, kui mure, ärevus, hirm ja segadus kipuvad võimust võtma. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, alati saab. Olen valmis sind toetama. Pöördu julgesti!

Kooliõde Eve Laherand (e-post: eve.laherand@hkhk.edu.ee, ruum 027)

Kooliõe vastuvõtt:

E: 12.00 - 15.00

T: 09.00 - 13.00

N: 09.00 - 13.00

 

HEV

Haapsalu Kutsehariduskeskusel on kogemusi haridusliku erivajadusega (HEV) õppijate õpetamisel kutseõppes juba 1997. aastast. Kui kool alustas tegevust Uuemõisas, kohandati koolikeskkond ning õpilaskodu sobivaks liikumispuudega õppijatele (kaldteed, liftid, trepironija, invatoad õpilaskodus jmt). 2009. aastast teeb kool koostööd Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega.

Küsimuste korral võta ühendust kooli nõustamiskeskusega, et arutada õppimisvõimalusi ja tutvuda koolikeskkonnaga.

Meie kooli nõustamiskeskus on avatud igal koolipäeval ja siin töötavad:

Nõustamiskeskuse juht-õppenõustaja Ingrid Juht (e-post: ingrid.juht@hkhk.edu.ee, telefon 5322 9152, ruum 025)

Aitan leida lahendusi õppimisega seotud küsimustele, probleemidele ja raskustele ning nõustan karjääriteemadel.

Sotsiaaltöötaja Heidi Simisker (e-post: heidi.simisker@hkhk.edu.ee, telefon 472 0910, ruum 025)

Toetan õpilase toimetulekut koolis, aitan õpilasel mõista tema olukorda ja leida lahendusi muredele, mis segavad võimetekohast õppimist. Abistan õpilast tema õiguste ja huvide kaitsmisel ning aitan vajadusel taotleda toetusi ja muud abi nii koolis kui väljapool kooli.


Psühholoog Reet Saareväli  (e-post: reet.saarevali@hkhk.edu.ee, telefon 666 1757, ruum 024)

Leiame koos väljapääsu ja lahendused, kui mure, ärevus, hirm ja segadus kipuvad võimust võtma. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, alati saab. Olen valmis sind toetama. Pöördu julgesti!

Kooliõde Eve Laherand (e-post: eve.laherand@hkhk.edu.ee, ruum 027)

Kooliõe vastuvõtt:

E: 12.00 - 15.00

T: 09.00 - 13.00

N: 09.00 - 13.00

 

HEV

Haapsalu Kutsehariduskeskusel on kogemusi haridusliku erivajadusega (HEV) õppijate õpetamisel kutseõppes juba 1997. aastast. Kui kool alustas tegevust Uuemõisas, kohandati koolikeskkond ning õpilaskodu sobivaks liikumispuudega õppijatele (kaldteed, liftid, trepironija, invatoad õpilaskodus jmt). 2009. aastast teeb kool koostööd Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega.

Küsimuste korral võta ühendust kooli nõustamiskeskusega, et arutada õppimisvõimalusi ja tutvuda koolikeskkonnaga.