„Ellujäämiskunst“ - koolitus sotsiaalvaldkonna töötajatele COVID-19 tingimustes vaimseks toimetulekuks


Vaimse tervise säilitamine on selle koolituse eesmärk. "Ellujäämiskunsti"- koolitus sai välja töötatud sots. hoolekande töötajatele spetsiaalselt COVID-19 olukorda silmas pidades: ületöötamine, hirmud haigeks jäämise, teiste nakatamise ees jne. Hetkel hoogu koguval koroona- ja gripihooajal on need teemad endiselt aktuaalsed. Samuti käsitletakse koolitusel universaalseid olukordi, mis on kummitanud selle valdkonna töötajaid ajast-aega (vt. altpoolt teemasid).

Kandideeri koolitusele 

Läbiviimise aeg:  3. jaan.-14. veebr. teisipäeviti 17:00-20:00, viimane kord lühem.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Õppe alustamise nõuded: töötamine sotsiaalhoolekandes.

Sihtrühm: sotsiaalhoolekande valdkonna töötajad, kes vajavad tuge tööl vaimse tervise säilitamisel keerulistes COVID-19 tingimustes.

Teemad:

 • Vaimne tervis
 • Kriisid
 • Tööstress ja läbipõlemine
 • Töökiusamine
 • Isikliku elu probleemid ja töö
 • Hingehoid

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja  Küllike Valk on kutseline hingehoidja.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Vaimse tervise säilitamine on selle koolituse eesmärk. "Ellujäämiskunsti"- koolitus sai välja töötatud sots. hoolekande töötajatele spetsiaalselt COVID-19 olukorda silmas pidades: ületöötamine, hirmud haigeks jäämise, teiste nakatamise ees jne. Hetkel hoogu koguval koroona- ja gripihooajal on need teemad endiselt aktuaalsed. Samuti käsitletakse koolitusel universaalseid olukordi, mis on kummitanud selle valdkonna töötajaid ajast-aega (vt. altpoolt teemasid).

Kandideeri koolitusele 

Läbiviimise aeg:  3. jaan.-14. veebr. teisipäeviti 17:00-20:00, viimane kord lühem.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Õppe alustamise nõuded: töötamine sotsiaalhoolekandes.

Sihtrühm: sotsiaalhoolekande valdkonna töötajad, kes vajavad tuge tööl vaimse tervise säilitamisel keerulistes COVID-19 tingimustes.

Teemad:

 • Vaimne tervis
 • Kriisid
 • Tööstress ja läbipõlemine
 • Töökiusamine
 • Isikliku elu probleemid ja töö
 • Hingehoid

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja  Küllike Valk on kutseline hingehoidja.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik