„Ellujäämiskunst“ - koolitus sotsiaalvaldkonna töötajatele COVID-19 tingimustes vaimseks toimetulekuks


COVID-19 põhjustatud mõju töötajate vaimsele tervisele on olnud negatiivne: ületöötamine, hirmud haigeks jäämise, teiste nakatamise ees jne. Sellest tulenevalt on vajadus aidata kaasa sotsiaalvaldkonna töötajate vaimse tervise säilitamisele.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  18.okt-29.nov, teisipäeviti, 17:00-20:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK õppeklassis, kus on olemas koolitusteks vajalikud vahendid: tahvel, arvuti, töökohad koolitajale ja õppijatele, videoprojektor jms. Vajadusel saab kasutada arvutiklassi, kooli raamatukogu ja tahvelarvuteid. Teoreetilist õpet on kool valmis korraldama Google Meet või Zoom keskkonnas. Praktilised arutelud ning hindamine saab toimuda ainult koolikeskkonnas.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Koolitaja. Küllike Valk on EELK vaimulik, töötanud Haapsalu Sotsiaalmajas sotsiaaltöötajana ja ka Politsei- ja Piirivalveametis abikaplanina, kutseline hingehoidja.

Õppe alustamise nõuded: töötamine sotsiaalhoolekandes.

Sihtrühm: sotsiaalhoolekande valdkonna töötajad, kes vajavad tuge tööl vaimse tervise säilitamisel keerulistes COVID-19 tingimustes.

Teemad:

 • Vaimne tervis
 • Kriisid
 • Tööstress ja läbipõlemine
 • Töökiusamine
 • Isikliku elu probleemid ja töö
 • Hingehoid

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

COVID-19 põhjustatud mõju töötajate vaimsele tervisele on olnud negatiivne: ületöötamine, hirmud haigeks jäämise, teiste nakatamise ees jne. Sellest tulenevalt on vajadus aidata kaasa sotsiaalvaldkonna töötajate vaimse tervise säilitamisele.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  18.okt-29.nov, teisipäeviti, 17:00-20:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK õppeklassis, kus on olemas koolitusteks vajalikud vahendid: tahvel, arvuti, töökohad koolitajale ja õppijatele, videoprojektor jms. Vajadusel saab kasutada arvutiklassi, kooli raamatukogu ja tahvelarvuteid. Teoreetilist õpet on kool valmis korraldama Google Meet või Zoom keskkonnas. Praktilised arutelud ning hindamine saab toimuda ainult koolikeskkonnas.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Koolitaja. Küllike Valk on EELK vaimulik, töötanud Haapsalu Sotsiaalmajas sotsiaaltöötajana ja ka Politsei- ja Piirivalveametis abikaplanina, kutseline hingehoidja.

Õppe alustamise nõuded: töötamine sotsiaalhoolekandes.

Sihtrühm: sotsiaalhoolekande valdkonna töötajad, kes vajavad tuge tööl vaimse tervise säilitamisel keerulistes COVID-19 tingimustes.

Teemad:

 • Vaimne tervis
 • Kriisid
 • Tööstress ja läbipõlemine
 • Töökiusamine
 • Isikliku elu probleemid ja töö
 • Hingehoid

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.