Ettevalmistus töömaailma koka 4. taseme kutseeksamiks


Koolitusel käsitletakse valdkondi, mida koka erialal töötav inimene peab valdama - suuremat rõhku pannakse koka töös vajalikele digioskustele, köögitööde planeerimisele ja teostamisele. Soovi korral saab osaleja selle koolituse baasilt minna kokk, tase 4 kutseeksamile.

Registreeri ootenimekirja siinKui kindlald kuupäevad on selgunud, kontakteerume sinuga.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg:  2024. a. jooksul, 17:00-21:00. Osad teooriatunnid saame teha läbi veebi, et säästa kaugemalt tulijaid, kuid peamiselt toimub õpe koha peal.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamajas. Õppeköögis ja õppeklassis, osaliselt võib õppetöö toimuda ka mõnes eraettevõttes. 

Keda ootame koolitusele? 

 • Kokana või abikokana töötavad isikud, kellel puudub erialane haridus ja kutsetunnistus või on see omandatud väga ammusest ajast.
 • Isikuid, kes soovivad ennast ette valmistada koka kutseeksamiks.

Teemad:

 • Menüüde koostamine, lähtudes ettevõtte eripärast ja sihtrühmast ning arvestades õigusaktide nõudeid ja riiklikult heakskiidetud toitumise ja toidusoovitusi. Praktilised ülesanded arvutiga. (12 t)
 • Kalkuleerimine, hinnakalkulatsioonid. Praktilised ülesanded arvutiga:  tooraine vajaduse ja toidu omahinna arvutamine, lähtudes juhendist, tehnoloogiliste kaartide koostamine lähtudes juhendist. (16 t)
 • Toiduhügieen (6 t)
 • Roogade valmistamine ja serveerimine  tehnoloogilise kaardi alusel, järgides toiduhügieeninõudeid ja kasutab ohutuid töövõtteid (52 t)
 • Puhastustööd. Puhastus- ja koristustööd vastavalt puhastusplaanile. Puhastusmasinate ja väikeseadmete kasutamine. (8 t)
 • Kauba ladustamine ja kontroll. Kauba koguse ja kvaliteedi vastavus dokumentatsioonile.  Toidukaupade pakendid ja märgistused. Kauba kvaliteedi ja realiseerimisaegade kontroll. Igapäevase kaubakoguse hindamine. Tööks vajaliku optimaalse varu kalkuleerimine vastavalt kaubavoogude liikumiskiirusele. Praktilised ülesanded laohaldus süsteemidega. (4 t)
 • Teenindus ja müük. Erineva teenindustüübiga laudade katmine, lähtudes menüüst, sihtrühma vajadustest ja ettevõtte teeninduse korraldusest ja kasutades asjakohaseid teenindusviise ja –tehnikaid; Roogade ja jookide  serveerimine vastavalt tehnoloogilises kaardis ettenähtud temperatuurile ja kogusele. (14 t)
 • Iseseisev töö - lõputöö vormistamine (10 t)

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja. Juhtkoolitaja on Kaire Raba, lisaks temale koolitavad Demo Kaev, Kersti Õim, Aile Nõupuu, Liisi Lehtsaar-Reisner.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Koolitusel käsitletakse valdkondi, mida koka erialal töötav inimene peab valdama - suuremat rõhku pannakse koka töös vajalikele digioskustele, köögitööde planeerimisele ja teostamisele. Soovi korral saab osaleja selle koolituse baasilt minna kokk, tase 4 kutseeksamile.

Registreeri ootenimekirja siinKui kindlald kuupäevad on selgunud, kontakteerume sinuga.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg:  2024. a. jooksul, 17:00-21:00. Osad teooriatunnid saame teha läbi veebi, et säästa kaugemalt tulijaid, kuid peamiselt toimub õpe koha peal.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamajas. Õppeköögis ja õppeklassis, osaliselt võib õppetöö toimuda ka mõnes eraettevõttes. 

Keda ootame koolitusele? 

 • Kokana või abikokana töötavad isikud, kellel puudub erialane haridus ja kutsetunnistus või on see omandatud väga ammusest ajast.
 • Isikuid, kes soovivad ennast ette valmistada koka kutseeksamiks.

Teemad:

 • Menüüde koostamine, lähtudes ettevõtte eripärast ja sihtrühmast ning arvestades õigusaktide nõudeid ja riiklikult heakskiidetud toitumise ja toidusoovitusi. Praktilised ülesanded arvutiga. (12 t)
 • Kalkuleerimine, hinnakalkulatsioonid. Praktilised ülesanded arvutiga:  tooraine vajaduse ja toidu omahinna arvutamine, lähtudes juhendist, tehnoloogiliste kaartide koostamine lähtudes juhendist. (16 t)
 • Toiduhügieen (6 t)
 • Roogade valmistamine ja serveerimine  tehnoloogilise kaardi alusel, järgides toiduhügieeninõudeid ja kasutab ohutuid töövõtteid (52 t)
 • Puhastustööd. Puhastus- ja koristustööd vastavalt puhastusplaanile. Puhastusmasinate ja väikeseadmete kasutamine. (8 t)
 • Kauba ladustamine ja kontroll. Kauba koguse ja kvaliteedi vastavus dokumentatsioonile.  Toidukaupade pakendid ja märgistused. Kauba kvaliteedi ja realiseerimisaegade kontroll. Igapäevase kaubakoguse hindamine. Tööks vajaliku optimaalse varu kalkuleerimine vastavalt kaubavoogude liikumiskiirusele. Praktilised ülesanded laohaldus süsteemidega. (4 t)
 • Teenindus ja müük. Erineva teenindustüübiga laudade katmine, lähtudes menüüst, sihtrühma vajadustest ja ettevõtte teeninduse korraldusest ja kasutades asjakohaseid teenindusviise ja –tehnikaid; Roogade ja jookide  serveerimine vastavalt tehnoloogilises kaardis ettenähtud temperatuurile ja kogusele. (14 t)
 • Iseseisev töö - lõputöö vormistamine (10 t)

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja. Juhtkoolitaja on Kaire Raba, lisaks temale koolitavad Demo Kaev, Kersti Õim, Aile Nõupuu, Liisi Lehtsaar-Reisner.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik