Masinkudumine algajatele


Koolituse käigus õpitakse tundma kudumismasinat, mis omakorda võimaldab tootmist kiirendada ja hõlbustada.

Kandideeri kursusele Grupp on täis! Uued registreerujad lisatakse ootenimekirja.

Läbiviimise aeg: 28.jaan-9.märts, kokku 5 korral 10:00-15:30

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja. Tekstiilkäsitöö klass on mõeldud käsitööõppe läbiviimiseks. Klassis on olemas masinkudumiseks sobivad töökohad ning kudumismasinad Nika KH-868 / 7. Lisaks on klassis 5 universaalõmblusmasinat, 1 tööstuslik äärestusmasin, 1 koduäärestusmasin ja 1 koduõmblusmasin ning tikkimismasin, lisaks hulgaliselt pisitöövahendeid erinevate käsitöötehnikate tegemiseks. Klassis raamaturiiulid käsitöö(õppe)kirjandusega, arvuti ja dataprojektor.

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi.

Sihtrühm: tekstiile ja tekstiilist esemeid valmistavate ettevõtete töötajad, kes soovivad saada masinkudumise alaseid algteadmisi.

Teemad:

 • Käsikudumismasinad

 • 1.1. Tööpõhimõtted. 
 • 1.2. Hooldamine, puhastamine, õlitamine, rõhklati ja nõelte vahetamine 
 • 1.3 Nupud, märgid, töövahendid. 
 • 1.4 perfokaardid, nende lugemine ja kasutamine.
 • Masinkudumine 
 • 2.1 silmuste loomine. 
 • 2.2 silmuste kasvatamine. 
 • 2.3 silmuste kahandamine 
 • 2.4 abilõngaga kudumine. 
 • 2.5 kudumi lõpetamine 
 • 2.6 koekirjad . 
 • 2.7 lõikekohase eseme kudumine 
 • 3. Masinkudumi viimistlemine
 •  Masinkudumite ühendamine käsitsi ja õmblusmasinaga

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja. Edvi Ao on masinkudumise õpetaja, ta omab tekstiilkäsitööline tase 4 kvalifikatsiooni.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Koolituse käigus õpitakse tundma kudumismasinat, mis omakorda võimaldab tootmist kiirendada ja hõlbustada.

Kandideeri kursusele Grupp on täis! Uued registreerujad lisatakse ootenimekirja.

Läbiviimise aeg: 28.jaan-9.märts, kokku 5 korral 10:00-15:30

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja. Tekstiilkäsitöö klass on mõeldud käsitööõppe läbiviimiseks. Klassis on olemas masinkudumiseks sobivad töökohad ning kudumismasinad Nika KH-868 / 7. Lisaks on klassis 5 universaalõmblusmasinat, 1 tööstuslik äärestusmasin, 1 koduäärestusmasin ja 1 koduõmblusmasin ning tikkimismasin, lisaks hulgaliselt pisitöövahendeid erinevate käsitöötehnikate tegemiseks. Klassis raamaturiiulid käsitöö(õppe)kirjandusega, arvuti ja dataprojektor.

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi.

Sihtrühm: tekstiile ja tekstiilist esemeid valmistavate ettevõtete töötajad, kes soovivad saada masinkudumise alaseid algteadmisi.

Teemad:

 • Käsikudumismasinad

 • 1.1. Tööpõhimõtted. 
 • 1.2. Hooldamine, puhastamine, õlitamine, rõhklati ja nõelte vahetamine 
 • 1.3 Nupud, märgid, töövahendid. 
 • 1.4 perfokaardid, nende lugemine ja kasutamine.
 • Masinkudumine 
 • 2.1 silmuste loomine. 
 • 2.2 silmuste kasvatamine. 
 • 2.3 silmuste kahandamine 
 • 2.4 abilõngaga kudumine. 
 • 2.5 kudumi lõpetamine 
 • 2.6 koekirjad . 
 • 2.7 lõikekohase eseme kudumine 
 • 3. Masinkudumi viimistlemine
 •  Masinkudumite ühendamine käsitsi ja õmblusmasinaga

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja. Edvi Ao on masinkudumise õpetaja, ta omab tekstiilkäsitööline tase 4 kvalifikatsiooni.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik