Masinkudumine algajatele


Koolituse käigus õpitakse tundma kudumismasinat, mis omakorda võimaldab tootmist kiirendada ja hõlbustada.

Registreeru kursusele

Läbiviimise aeg:  

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja. Tekstiilkäsitöö klass on mõeldud käsitööõppe läbiviimiseks. Klassis on olemas masinkudumiseks sobivad töökohad ning kudumismasinad Nika KH-868 / 7. Lisaks on klassis 5 universaalõmblusmasinat, 1 tööstuslik äärestusmasin, 1 koduäärestusmasin ja 1 koduõmblusmasin ning tikkimismasin, lisaks hulgaliselt pisitöövahendeid erinevate käsitöötehnikate tegemiseks. Klassis raamaturiiulid käsitöö(õppe)kirjandusega, arvuti ja dataprojektor.

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi.

Koolitaja. Edvi Ao on masinkudumise õpetaja, ta omab tekstiilkäsitööline tase 4 kvalifikatsiooni.

Sihtrühm: tekstiile ja tekstiilist esemeid valmistavate ettevõtete töötajad, kes soovivad saada masinkudumise alaseid algteadmisi.

Teemad:

 • Käsikudumismasinad

 • 1.1. Tööpõhimõtted. 
 • 1.2. Hooldamine, puhastamine, õlitamine, rõhklati ja nõelte vahetamine 
 • 1.3 Nupud, märgid, töövahendid. 
 • 1.4 perfokaardid, nende lugemine ja kasutamine.
 • Masinkudumine 
 • 2.1 silmuste loomine. 
 • 2.2 silmuste kasvatamine. 
 • 2.3 silmuste kahandamine 
 • 2.4 abilõngaga kudumine. 
 • 2.5 kudumi lõpetamine 
 • 2.6 koekirjad . 
 • 2.7 lõikekohase eseme kudumine 
 • 3. Masinkudumi viimistlemine
 •  Masinkudumite ühendamine käsitsi ja õmblusmasinaga

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Koolituse käigus õpitakse tundma kudumismasinat, mis omakorda võimaldab tootmist kiirendada ja hõlbustada.

Registreeru kursusele

Läbiviimise aeg:  

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja. Tekstiilkäsitöö klass on mõeldud käsitööõppe läbiviimiseks. Klassis on olemas masinkudumiseks sobivad töökohad ning kudumismasinad Nika KH-868 / 7. Lisaks on klassis 5 universaalõmblusmasinat, 1 tööstuslik äärestusmasin, 1 koduäärestusmasin ja 1 koduõmblusmasin ning tikkimismasin, lisaks hulgaliselt pisitöövahendeid erinevate käsitöötehnikate tegemiseks. Klassis raamaturiiulid käsitöö(õppe)kirjandusega, arvuti ja dataprojektor.

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi.

Koolitaja. Edvi Ao on masinkudumise õpetaja, ta omab tekstiilkäsitööline tase 4 kvalifikatsiooni.

Sihtrühm: tekstiile ja tekstiilist esemeid valmistavate ettevõtete töötajad, kes soovivad saada masinkudumise alaseid algteadmisi.

Teemad:

 • Käsikudumismasinad

 • 1.1. Tööpõhimõtted. 
 • 1.2. Hooldamine, puhastamine, õlitamine, rõhklati ja nõelte vahetamine 
 • 1.3 Nupud, märgid, töövahendid. 
 • 1.4 perfokaardid, nende lugemine ja kasutamine.
 • Masinkudumine 
 • 2.1 silmuste loomine. 
 • 2.2 silmuste kasvatamine. 
 • 2.3 silmuste kahandamine 
 • 2.4 abilõngaga kudumine. 
 • 2.5 kudumi lõpetamine 
 • 2.6 koekirjad . 
 • 2.7 lõikekohase eseme kudumine 
 • 3. Masinkudumi viimistlemine
 •  Masinkudumite ühendamine käsitsi ja õmblusmasinaga

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.