Puidu treimine algajatele


Saavuta oskused lihtsate kuid omanäolisete mööblidetailide või muude pisiesemete valmistamiseks (mööblijalad, lihtsamad nupud, käepidemed, soola- ja pipratoosid, taignarullid). Koolituse põhieesmärk on anda inimestele head fundamentaalsed oskused, mille baasilt nad iseseisvalt edasi suudaksid tööd teha.

Registreeru koolitusele siin.

Hind: 600 euri. Lisainfo maksmise kohta.

Läbiviimise aeg:  13. sept - 6. dets kolmapäeviti kl 17:15 - 20:15 (+4 lisakorda lepitakse grupiga ühiselt kokku), kokku 17 korral.

Grupi suurus: 5-6 inimest (koolitus toimub vähemalt 5 registreeruja olemasolul).

Koolituse maht: 70 akadeemilist tundi kontaktõpet, lisandub iseseisev töö.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK puidumajas (Tehnika põik 6), puutöö klassis.

Koolitaja: Lauri Kutsar omab pikaajalisi kogemusi puiduvaldkonna õpetajana. Sel kevadel läbis ta väga tugeva tasemega puidutreimise meistriklassi Iirimaal. Sealt tekkis idee oma teadmisi siinkandis edasi jagada.

Õppe alustamise nõuded. Kursus on mõeldud treimises algajatele, kuid eeldame, et osalejal on eelnevalt mõningane puidu lõiketöötlemise oskus (osaleja on saaginud ja hööveldanud).

Sihtrühm:

 • Tislerid.
 • Puutöö õpetajad ja ringijuhendajad.
 • Käsitöömeistrid, kes loovad puidust vorme.
 • Isikud, kes vajavad treimisoskust enda konkurentsivõime parandamiseks tööturul.
 • Kõik, kes tunnevad huvi puidu töötlemise vastu.

Teemad:

 • Treimisvõtted: peitlite käsitsemisoskus, ohutus treimisel.

 • Erinevad puiduliigid ja nende omadused puidu töötlemisel.

 • Eseme kavandamine.

 • Tooriku valmistamine vastavalt treidetaili joonistele.

 • Treimine ja lihvimine.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Treimise põhioskuste omandamine võtab aega ja harjutamist, mistõttu ootame osalejalt 3 kuud pühendumist reeglina ühel õhtul nädalas. Huvi korral saab sealt hiljem edasijõudnute kursusele edasi liikuda.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Saavuta oskused lihtsate kuid omanäolisete mööblidetailide või muude pisiesemete valmistamiseks (mööblijalad, lihtsamad nupud, käepidemed, soola- ja pipratoosid, taignarullid). Koolituse põhieesmärk on anda inimestele head fundamentaalsed oskused, mille baasilt nad iseseisvalt edasi suudaksid tööd teha.

Registreeru koolitusele siin.

Hind: 600 euri. Lisainfo maksmise kohta.

Läbiviimise aeg:  13. sept - 6. dets kolmapäeviti kl 17:15 - 20:15 (+4 lisakorda lepitakse grupiga ühiselt kokku), kokku 17 korral.

Grupi suurus: 5-6 inimest (koolitus toimub vähemalt 5 registreeruja olemasolul).

Koolituse maht: 70 akadeemilist tundi kontaktõpet, lisandub iseseisev töö.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK puidumajas (Tehnika põik 6), puutöö klassis.

Koolitaja: Lauri Kutsar omab pikaajalisi kogemusi puiduvaldkonna õpetajana. Sel kevadel läbis ta väga tugeva tasemega puidutreimise meistriklassi Iirimaal. Sealt tekkis idee oma teadmisi siinkandis edasi jagada.

Õppe alustamise nõuded. Kursus on mõeldud treimises algajatele, kuid eeldame, et osalejal on eelnevalt mõningane puidu lõiketöötlemise oskus (osaleja on saaginud ja hööveldanud).

Sihtrühm:

 • Tislerid.
 • Puutöö õpetajad ja ringijuhendajad.
 • Käsitöömeistrid, kes loovad puidust vorme.
 • Isikud, kes vajavad treimisoskust enda konkurentsivõime parandamiseks tööturul.
 • Kõik, kes tunnevad huvi puidu töötlemise vastu.

Teemad:

 • Treimisvõtted: peitlite käsitsemisoskus, ohutus treimisel.

 • Erinevad puiduliigid ja nende omadused puidu töötlemisel.

 • Eseme kavandamine.

 • Tooriku valmistamine vastavalt treidetaili joonistele.

 • Treimine ja lihvimine.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Treimise põhioskuste omandamine võtab aega ja harjutamist, mistõttu ootame osalejalt 3 kuud pühendumist reeglina ühel õhtul nädalas. Huvi korral saab sealt hiljem edasijõudnute kursusele edasi liikuda.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik