Turundusmaterjalide kujundamine Canva programmiga


Koolituse käigus õpitakse kasutama reklaammaterjalide kujundamiseks vabavaralisi veebiprogramme ning kujundama ühtses firmastiilis logo, plakateid, sotsiaalmeedia bännereid, hinnapakkumisi ja muid reklaammaterjale. Samuti pööratakse tähelepanu reklaamsõnumite oskuslikumale koostamisele, et pälvida sihtrühma tähelepanu ja mõjutada ostuotsuseid.

  • Hetkel on koolitusgrupp täis. Järgmisele koolitusele ootenimekirja saab panna siin. Kui soovid sarnast koolitust oma ettevõttele, võta ühendust allpool oleva kontaktisikuga.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg:  25. aprill.-25. mai, kokku 6 korda, reeglina neljapäeviti, kell 17:00 - 20:00. Esimesel nädalal 2 korda T ja N.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja arvutiklassis.

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise baasoskused (tekstitöötlus, failide loomise ja salvestamise oskused), veebioskused (e-kirjad, veebiotsingud). 

Sihtrühm: 

Väikeettevõtjad, kellel puuduvad teadmised brändi kujunemisest ning oskused ühtses stiilis turundusmaterjalide loomiseks. 

Alustavad ettevõtjad (sh bürootöötajad), kes samaaegselt äri alustamisega kujundavad oma firmastiili ja sellele vastavaid turundusmaterjale.

Teemad:

• Bränding ja logo 

• Firmastiili mõiste ja ühtsuse olulisus pikaajalise brändiväärtuse loomisel

• Turundusmaterjalide ühtse visuaali (firmastiili) loomine Canva programmiga: logo, fondid, värvid, kujundid, pildikeel

• Sotsiaalmeedia turundus - Instagram, Facebook 

• Turundustekstide koostamine. Persona.

• Pildipangad ja fotode kasutamine turunduses

• Praktiline turundusmaterjalide kujundamine Canva programmiga: plakatid, visiitkaardid, sotsiaalmeedia ning kodulehe bännerid ja reklaamid, esitlused, videoklipid ja gifid.

• Pakendi disain ja kujundamine

• Trükiettevalmistus

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja on Aile Nõupuu. Alates 2012 Haapsalu Kutsehariduskeskuse fotograafiaõpetaja; alates 2017 veebiturunduse õpetaja; alates 2014 viinud läbi fotograafia koolitusi. Alates 2015 kogemus arvutikoolitajana, alates 2016 käsitöötoodete pildistamise ja veebiturunduse koolitused. Alates 2018 TLÜ Haapsalu Kolledžis fotograafiaõpetaja. Alates 2020 toidufotograafia õpetaja ja koolitaja. 2022 täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutsetunnistus.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

KOGU KOOLITUSKALENDER

Koolituse käigus õpitakse kasutama reklaammaterjalide kujundamiseks vabavaralisi veebiprogramme ning kujundama ühtses firmastiilis logo, plakateid, sotsiaalmeedia bännereid, hinnapakkumisi ja muid reklaammaterjale. Samuti pööratakse tähelepanu reklaamsõnumite oskuslikumale koostamisele, et pälvida sihtrühma tähelepanu ja mõjutada ostuotsuseid.

  • Hetkel on koolitusgrupp täis. Järgmisele koolitusele ootenimekirja saab panna siin. Kui soovid sarnast koolitust oma ettevõttele, võta ühendust allpool oleva kontaktisikuga.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg:  25. aprill.-25. mai, kokku 6 korda, reeglina neljapäeviti, kell 17:00 - 20:00. Esimesel nädalal 2 korda T ja N.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja arvutiklassis.

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise baasoskused (tekstitöötlus, failide loomise ja salvestamise oskused), veebioskused (e-kirjad, veebiotsingud). 

Sihtrühm: 

Väikeettevõtjad, kellel puuduvad teadmised brändi kujunemisest ning oskused ühtses stiilis turundusmaterjalide loomiseks. 

Alustavad ettevõtjad (sh bürootöötajad), kes samaaegselt äri alustamisega kujundavad oma firmastiili ja sellele vastavaid turundusmaterjale.

Teemad:

• Bränding ja logo 

• Firmastiili mõiste ja ühtsuse olulisus pikaajalise brändiväärtuse loomisel

• Turundusmaterjalide ühtse visuaali (firmastiili) loomine Canva programmiga: logo, fondid, värvid, kujundid, pildikeel

• Sotsiaalmeedia turundus - Instagram, Facebook 

• Turundustekstide koostamine. Persona.

• Pildipangad ja fotode kasutamine turunduses

• Praktiline turundusmaterjalide kujundamine Canva programmiga: plakatid, visiitkaardid, sotsiaalmeedia ning kodulehe bännerid ja reklaamid, esitlused, videoklipid ja gifid.

• Pakendi disain ja kujundamine

• Trükiettevalmistus

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja on Aile Nõupuu. Alates 2012 Haapsalu Kutsehariduskeskuse fotograafiaõpetaja; alates 2017 veebiturunduse õpetaja; alates 2014 viinud läbi fotograafia koolitusi. Alates 2015 kogemus arvutikoolitajana, alates 2016 käsitöötoodete pildistamise ja veebiturunduse koolitused. Alates 2018 TLÜ Haapsalu Kolledžis fotograafiaõpetaja. Alates 2020 toidufotograafia õpetaja ja koolitaja. 2022 täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutsetunnistus.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

KOGU KOOLITUSKALENDER