Psüühilise erivajadusega inimesele eesmärgistatud tegevuste leidmine ja kohandamine


Tegevusjuhendaja enamlevinud probleem igapäevases klienditöös on suutmatus kliendile sobivaid tegevusi leida ja kohandada. Mitmekesistades erivajadusega kliendi igapäevaelu, rikastame tema maailma ja aitame kaasa täisväärtuslikumale elule.

Koolituse täpne nimetus õppekavas on "Eesmärgistatud tegevuste leidmine ja kohandamine erihoolekandeteenust tarbivale psüühilise erivajadusega inimesele"

Registreeru koolitusele siin

Hind: 0€

Läbiviimise aeg:  17.09, 18.09, 19.09, 20.09 (8 akad tundi päevas).

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeklassis.

Sihtrühm: töötavad tegevusjuhendajad ja erivajadusega inimese tugiisikud, kes soovivad laiendada oma teadmisi eesmärgistatud tegevuste mitmekesistamiseks erineva diagnoosiga kliendile.

Õppega alustamise nõuded: töötamine sotsiaalhoolekande valdkonnas.

Keda ootame koolitusele? 

 • Töötavad tegevusjuhendajad ja erivajadusega inimese tugiisikud, sotsiaaltöötajad, kes soovivad laiendada oma teadmisi eesmärgistatud tegevuste mitmekesistamiseks erineva diagnoosiga kliendile.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Teemad:

 • 17.09. Töötegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes - Monika Salumaa
 • 18.09. Loovate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes - Urve Tõnisson
 • 19.09. Loomi kaasavate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele - Hele Aluste
 • 20.09. Liikumist ja sensoorikat toetavate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes - Ain Klaassen

Detailsem sisu õppekavas

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid Monika Salumaa, Urve Tõnisson, Ain Klaassen ja Hele Aluste.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

Tegevusjuhendaja enamlevinud probleem igapäevases klienditöös on suutmatus kliendile sobivaid tegevusi leida ja kohandada. Mitmekesistades erivajadusega kliendi igapäevaelu, rikastame tema maailma ja aitame kaasa täisväärtuslikumale elule.

Koolituse täpne nimetus õppekavas on "Eesmärgistatud tegevuste leidmine ja kohandamine erihoolekandeteenust tarbivale psüühilise erivajadusega inimesele"

Registreeru koolitusele siin

Hind: 0€

Läbiviimise aeg:  17.09, 18.09, 19.09, 20.09 (8 akad tundi päevas).

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeklassis.

Sihtrühm: töötavad tegevusjuhendajad ja erivajadusega inimese tugiisikud, kes soovivad laiendada oma teadmisi eesmärgistatud tegevuste mitmekesistamiseks erineva diagnoosiga kliendile.

Õppega alustamise nõuded: töötamine sotsiaalhoolekande valdkonnas.

Keda ootame koolitusele? 

 • Töötavad tegevusjuhendajad ja erivajadusega inimese tugiisikud, sotsiaaltöötajad, kes soovivad laiendada oma teadmisi eesmärgistatud tegevuste mitmekesistamiseks erineva diagnoosiga kliendile.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Teemad:

 • 17.09. Töötegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes - Monika Salumaa
 • 18.09. Loovate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes - Urve Tõnisson
 • 19.09. Loomi kaasavate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele - Hele Aluste
 • 20.09. Liikumist ja sensoorikat toetavate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes - Ain Klaassen

Detailsem sisu õppekavas

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid Monika Salumaa, Urve Tõnisson, Ain Klaassen ja Hele Aluste.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik