Eesmärgistatud tegevuste leidmine ja kohandamine erineva diagnoosiga klientidele


Tegevusjuhendaja enamlevinud probleem igapäevases klienditöös on suutmatus kliendile sobivaid tegevusi leida ja kohandada. Mitmekesistades erivajadusega kliendi igapäevaelu, rikastame tema maailma ja aitame kaasa täisväärtuslikumale elule.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  

Läbiviimise koht: õpe viiakse läbi kutsehariduskeskuse õppeklassides, kus on olemas koolitusteks vajalikud vahendid: tahvel, arvuti, töökohad koolitajale ja õppijatele, videoprojektor jms. Vajadusel saab kasutada arvutiklassi, kooli raamatukogu ja tahvelarvuteid. Teoreetilist õpet on kool valmis korraldama Google Meet või Zoom keskkonnas.

Koolituse maht on 26 akadeemilist tundi

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid ja HKHK kutseõpetajad Monika Salumaa, Urve Tõnisson ja Hele Aluste. Monika töötab alates 1986. aastast erihoolekandes, põhihariduselt tegevusterapeut (üks Eestis esimesi), 15 viimast aastat olnud käitumisekspert - tegeleb probleemsete kliendijuhtumitega. Täiskasvanute koolitaja aastast 2001. Urve töötab erihoolekandes, on tegevusterapeut.  Hele on koolitaja ja taustahariduselt psühholoog/eripedagoog-nõustaja/ratsutamisterapeut. 

Sihtrühm: töötavad tegevusjuhendajad ja erivajadusega inimese tugiisikud, kes soovivad laiendada oma teadmisi eesmärgistatud tegevuste mitmekesistamiseks erineva diagnoosiga kliendile.

Eeltingimus: töötamine sotsiaalhoolekande valdkonnas.

Teemad:

  • Töötegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes 
  • Loovate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes 
  • Loomi kaasavate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

 

Tegevusjuhendaja enamlevinud probleem igapäevases klienditöös on suutmatus kliendile sobivaid tegevusi leida ja kohandada. Mitmekesistades erivajadusega kliendi igapäevaelu, rikastame tema maailma ja aitame kaasa täisväärtuslikumale elule.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  

Läbiviimise koht: õpe viiakse läbi kutsehariduskeskuse õppeklassides, kus on olemas koolitusteks vajalikud vahendid: tahvel, arvuti, töökohad koolitajale ja õppijatele, videoprojektor jms. Vajadusel saab kasutada arvutiklassi, kooli raamatukogu ja tahvelarvuteid. Teoreetilist õpet on kool valmis korraldama Google Meet või Zoom keskkonnas.

Koolituse maht on 26 akadeemilist tundi

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid ja HKHK kutseõpetajad Monika Salumaa, Urve Tõnisson ja Hele Aluste. Monika töötab alates 1986. aastast erihoolekandes, põhihariduselt tegevusterapeut (üks Eestis esimesi), 15 viimast aastat olnud käitumisekspert - tegeleb probleemsete kliendijuhtumitega. Täiskasvanute koolitaja aastast 2001. Urve töötab erihoolekandes, on tegevusterapeut.  Hele on koolitaja ja taustahariduselt psühholoog/eripedagoog-nõustaja/ratsutamisterapeut. 

Sihtrühm: töötavad tegevusjuhendajad ja erivajadusega inimese tugiisikud, kes soovivad laiendada oma teadmisi eesmärgistatud tegevuste mitmekesistamiseks erineva diagnoosiga kliendile.

Eeltingimus: töötamine sotsiaalhoolekande valdkonnas.

Teemad:

  • Töötegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes 
  • Loovate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes 
  • Loomi kaasavate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.