ENJOY the Learning Environment


Projekti kestvus: 2015 – 2016 õppeaasta

Partnerid: Island, Rootsi, Taani, Eesti, Soome

NordPlus Junior programmi rahastatud projekti eesmärk: uurida ja analüüsida 21 sajandi koolide õpikeskkondi, et lõpptulemusena välja selgitada milline peaks olema meeldiv õpikeskkond nii õppimiseks kui õpetamiseks. Projekt keskendub erinevustele ja sarnasustele riikide vahel, otsides läbi õpilaste ja õpetajate vaatenurkade lahendusi, kuidas tänapäevast õpikeskkonda õppijasõbralikumaks, loovamaks, toetavamaks ning jätkusuutlikumaks muuta.

Igal projektikohtumisel on oma teema, mis käsitleb õpikeskkondade erinevaid aspekte:

  • Creative environments creative thinking (Island)
  • Learning in a creative way, seeking a stimulating learning environment (Rootsi)
  • Psychological aspects – the interpersonal relations from student to student (Taani)
  • Social methods in enjoyable learning and teaching environment (Soome)
  • Social networking as a learning tool (Eesti - HKHK)

Projektijuht: Heli Heimo, abistas Liina Krips

Projekti kestvus: 2015 – 2016 õppeaasta

Partnerid: Island, Rootsi, Taani, Eesti, Soome

NordPlus Junior programmi rahastatud projekti eesmärk: uurida ja analüüsida 21 sajandi koolide õpikeskkondi, et lõpptulemusena välja selgitada milline peaks olema meeldiv õpikeskkond nii õppimiseks kui õpetamiseks. Projekt keskendub erinevustele ja sarnasustele riikide vahel, otsides läbi õpilaste ja õpetajate vaatenurkade lahendusi, kuidas tänapäevast õpikeskkonda õppijasõbralikumaks, loovamaks, toetavamaks ning jätkusuutlikumaks muuta.

Igal projektikohtumisel on oma teema, mis käsitleb õpikeskkondade erinevaid aspekte:

  • Creative environments creative thinking (Island)
  • Learning in a creative way, seeking a stimulating learning environment (Rootsi)
  • Psychological aspects – the interpersonal relations from student to student (Taani)
  • Social methods in enjoyable learning and teaching environment (Soome)
  • Social networking as a learning tool (Eesti - HKHK)

Projektijuht: Heli Heimo, abistas Liina Krips

Projekti Facebook'i leht: