Uudised

HKHK aasta õpetaja on Eneli Uibo, aasta töötaja Marelle Möll 20. juuni HKHK


Eelmise nädala kolmapäeval, 15. juunil peeti kooli aulas HKHK töötajate tänuüritust, kus tunnustati töötajaid ja nende saavutusi, mis sel aastal kolleegidele silma paistnud ning väärivad kindlasti tunnustamist.

Aasta õpetajaks sai kutseõpetaja Eneli Uibo, kes on silma paistnud suurepärase töö eest PRÕM projekti eestvedamisel. Eneli on koos kolleegidega loonud ja piloteerinud IKT-21 õpilastega õpitee e-õppe moodulit ning arendanud entusiastlikult ning pühendunult lapsehoidja eriala. Kool on teda kirjeldanud just nii: "Entusiasm ja särasilmsus, mis temas on, kandub nii kolleegidele kui õpilastele. Ta on rõõmsameelne, töökas ja abivalmis. Kiire, tahab palju teha ja palju jõuda. Mõned ülesanded on tehtud juba enne, kui mõtled talle seda anda. Ta on alati valmis õppima ja arenema. Enesetundmine, tasakaalu loomine, endale sobivate valikute leidmine haridusmaastikul,  suhtlemine ja  koostöö meeskonnas on teemad, millega ta loob väärtust õppijatele ja erinevatele meeskondadele.  Läbi aktiivõppe ja kogemuste jagamiste aitab ta inimestel jõuda tulemusteni, millele nad pole ehk varem mõelnud. Tuleb tunnistada, et temata ei saa koolis läbi ükski osakond. Olles koolis ka töökohapõhise õppe programmi koordinaatoriks,  on ta aidanud arendada lapsehoidja eriala ning selle õppeaasta märkimisväärseks saavutuseks on koos Ülle Moksi ja Heli Nõupuuga õpitee moodulile e-õppe kursuse loomine ja selle piloteerimine."

Aasta töötajaks valiti äriteenuste osakonna juhataja Marelle Möll, kes on väga edukalt eestvedanud kutse andja õiguse taotlemist koolile sotsiaalvaldkonnas ning olnud suur eestvedaja töökohapõhise õppe kvaliteedimärgi saamisel, seda samuti sotsiaalvaldkonnas. Ja just need sõnad käivad tema kohta: "See on uskumatu, kui palju ta jõuab. Ja kui palju ta teab, oskab ja suudab süveneda. Tema tugevust juhina ja eelkõige just õppetöö juhina oleme me aastate jooksul palju näinud ja me ei imesta enam ammu, kui lai haare tal on, kui täpselt ta oma aega planeerib, et kõik õppetööks oluline läbi mõelda ja teoks teha, kui hästi ta oma meeskonna eest seisab jne jne. Selle kõige krooniks on suurepärane kutseeksami komisjonide tagasiside meie lõpetajate erialaoskuste ja teadmiste kohta. Lausa nii hea, et meie kooli 4. kutsetaseme lõpetajad oleksid võinud vabalt ka 5. taseme kutseeksami sooritada, sest teadmisi ja oskusi neil selleks jagus. See on tunnistus sellest, et prioriteedid õppetöö eestvedamisel ja väärtushinnangud oma meeskonna toetamisel on tal kindlalt paigas. Lisaks jääb seda aastat ilmestama sotsiaalvaldkonna erialade töökohapõhise õppe läbimõeldusele ning süsteemsusele omistatud kvaliteedimärk ja mis seal salata, eks see aupaiste laieneb ju kogu koolile. Lõppeva õppeaasta tunnustus on ka koolile sotsiaalvaldkonnas kutseandja õiguse omistamine. See on Marelle aasta!"

Aasta praktikajuhendaja 2022 on Inga Pook, keda saab iseloomustada järgmiselt: "Ta on õpetaja, kes kujundab oskuslikult õpilaste erilisust toetavat õpikeskkonda, arvestab väga sellega, mida õpilane suudab. Ta oskab luua ka õpilase kodu ja kooli vahel tiheda toetava sideme. Ta on väga hooliv ja sihikindel praktikajuhendaja, kes teeb oma tööd teistele märkamatult, aga järjekindlalt. Ta on suutnud leida sobivad praktikakohad ka kõige nõrgematele ning praktikale suundunud õpilased on ka praktika ajal kindlalt hoitud ja ootused õpilase osas on ka praktikakohas selged."

Sel aastal anti tiitel ka aasta õpirände edendajale, kelleks sai Liis Rüü. "Ta on õpetaja, kes on aktiivselt osalenud ja silma paistnud rahvusvahelises projektitöös, on olnud projektide sisutegevuste eestvedajaks, toetanud õpilasi välispraktikale minekul ning on olnud hea väliskülaliste eest hoolitseja. Ta on oskuslikult viinud ellu  õpirännete käigus saadud uusi ideid ja rakendanud õppetöös uusi oskusi.  Projektitööd tehes on tal kogu tegevus põhjalikult läbi mõeldud, tegevused täpselt paika pandud ja läbi viidud. Tema poolt tehtut võib alati usaldada, ta on asendamatu projektitöös ja hea abiline kooli välissuhete koordinaatorile", sõnas direktor tänuüritusel tema iseloomustuseks.

Aasta õppijateks said aga puidu ja käsitöö osakonna juhataja Margus Krips ning kutseõpetaja Epp Klimenko. Tunnustust ja tänukirju said paljud teisedki HKHK töötajad.

Hästi palju õnne kogu koolipere poolt kõigile, kes tunnustuse pälvisid!

 

Eelmise nädala kolmapäeval, 15. juunil peeti kooli aulas HKHK töötajate tänuüritust, kus tunnustati töötajaid ja nende saavutusi, mis sel aastal kolleegidele silma paistnud ning väärivad kindlasti tunnustamist.

Aasta õpetajaks sai kutseõpetaja Eneli Uibo, kes on silma paistnud suurepärase töö eest PRÕM projekti eestvedamisel. Eneli on koos kolleegidega loonud ja piloteerinud IKT-21 õpilastega õpitee e-õppe moodulit ning arendanud entusiastlikult ning pühendunult lapsehoidja eriala. Kool on teda kirjeldanud just nii: "Entusiasm ja särasilmsus, mis temas on, kandub nii kolleegidele kui õpilastele. Ta on rõõmsameelne, töökas ja abivalmis. Kiire, tahab palju teha ja palju jõuda. Mõned ülesanded on tehtud juba enne, kui mõtled talle seda anda. Ta on alati valmis õppima ja arenema. Enesetundmine, tasakaalu loomine, endale sobivate valikute leidmine haridusmaastikul,  suhtlemine ja  koostöö meeskonnas on teemad, millega ta loob väärtust õppijatele ja erinevatele meeskondadele.  Läbi aktiivõppe ja kogemuste jagamiste aitab ta inimestel jõuda tulemusteni, millele nad pole ehk varem mõelnud. Tuleb tunnistada, et temata ei saa koolis läbi ükski osakond. Olles koolis ka töökohapõhise õppe programmi koordinaatoriks,  on ta aidanud arendada lapsehoidja eriala ning selle õppeaasta märkimisväärseks saavutuseks on koos Ülle Moksi ja Heli Nõupuuga õpitee moodulile e-õppe kursuse loomine ja selle piloteerimine."

Aasta töötajaks valiti äriteenuste osakonna juhataja Marelle Möll, kes on väga edukalt eestvedanud kutse andja õiguse taotlemist koolile sotsiaalvaldkonnas ning olnud suur eestvedaja töökohapõhise õppe kvaliteedimärgi saamisel, seda samuti sotsiaalvaldkonnas. Ja just need sõnad käivad tema kohta: "See on uskumatu, kui palju ta jõuab. Ja kui palju ta teab, oskab ja suudab süveneda. Tema tugevust juhina ja eelkõige just õppetöö juhina oleme me aastate jooksul palju näinud ja me ei imesta enam ammu, kui lai haare tal on, kui täpselt ta oma aega planeerib, et kõik õppetööks oluline läbi mõelda ja teoks teha, kui hästi ta oma meeskonna eest seisab jne jne. Selle kõige krooniks on suurepärane kutseeksami komisjonide tagasiside meie lõpetajate erialaoskuste ja teadmiste kohta. Lausa nii hea, et meie kooli 4. kutsetaseme lõpetajad oleksid võinud vabalt ka 5. taseme kutseeksami sooritada, sest teadmisi ja oskusi neil selleks jagus. See on tunnistus sellest, et prioriteedid õppetöö eestvedamisel ja väärtushinnangud oma meeskonna toetamisel on tal kindlalt paigas. Lisaks jääb seda aastat ilmestama sotsiaalvaldkonna erialade töökohapõhise õppe läbimõeldusele ning süsteemsusele omistatud kvaliteedimärk ja mis seal salata, eks see aupaiste laieneb ju kogu koolile. Lõppeva õppeaasta tunnustus on ka koolile sotsiaalvaldkonnas kutseandja õiguse omistamine. See on Marelle aasta!"

Aasta praktikajuhendaja 2022 on Inga Pook, keda saab iseloomustada järgmiselt: "Ta on õpetaja, kes kujundab oskuslikult õpilaste erilisust toetavat õpikeskkonda, arvestab väga sellega, mida õpilane suudab. Ta oskab luua ka õpilase kodu ja kooli vahel tiheda toetava sideme. Ta on väga hooliv ja sihikindel praktikajuhendaja, kes teeb oma tööd teistele märkamatult, aga järjekindlalt. Ta on suutnud leida sobivad praktikakohad ka kõige nõrgematele ning praktikale suundunud õpilased on ka praktika ajal kindlalt hoitud ja ootused õpilase osas on ka praktikakohas selged."

Sel aastal anti tiitel ka aasta õpirände edendajale, kelleks sai Liis Rüü. "Ta on õpetaja, kes on aktiivselt osalenud ja silma paistnud rahvusvahelises projektitöös, on olnud projektide sisutegevuste eestvedajaks, toetanud õpilasi välispraktikale minekul ning on olnud hea väliskülaliste eest hoolitseja. Ta on oskuslikult viinud ellu  õpirännete käigus saadud uusi ideid ja rakendanud õppetöös uusi oskusi.  Projektitööd tehes on tal kogu tegevus põhjalikult läbi mõeldud, tegevused täpselt paika pandud ja läbi viidud. Tema poolt tehtut võib alati usaldada, ta on asendamatu projektitöös ja hea abiline kooli välissuhete koordinaatorile", sõnas direktor tänuüritusel tema iseloomustuseks.

Aasta õppijateks said aga puidu ja käsitöö osakonna juhataja Margus Krips ning kutseõpetaja Epp Klimenko. Tunnustust ja tänukirju said paljud teisedki HKHK töötajad.

Hästi palju õnne kogu koolipere poolt kõigile, kes tunnustuse pälvisid!