Uudised

Meetmed viiruse leviku tõkestamiseks HKHK-s 30. august HKHK

Viiruse leviku tõkestamisel on oluline osa selle ennetamisel: vaktsineerida end esimesel võimalusel, kanda nakkusohtlikes olukordades maski, hoida distantsi, nakkuse tuvastamiseks testida ja järgida hügieenireegleid.


A NAKATUMISE ENNETAMINE

 • Vaktsineerimine on parim viis viiruse leviku tõkestamiseks. Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda väiksem on raskelt haigestumise tõenäosus ja haiglaravi vajadus. 
 • Täielikult vaktsineeritud õpilased ei pea jääma lähikontaktsena karantiini. See tagab vaktsineeritutele paremad võimalused õppetöös osalemiseks ning võimaldab jätkata õppetööd koolis tavapärasel viisil.
 • Õpilased annavad rühmajuhendajale  teada, kas nad soovivad ennast koolis vaktsineerida. Kool korraldab vajadusel vaktsineerimise päevi, kus saavad lasta ennast vaktsineerida  kõik soovijad – nii noored kui täiskasvanud õpilased. Jooksvalt vaktsineerib koolis õpilasi kooliõde.
 • Alaealise õpilase vaktsineerimiseks annab nõusoleku õpilase vanem või eestkostja. Alates 18. eluaastast annab nõusoleku õpilane ise. Kui vanem keeldub alaealise õpilase vaktsineerimisest ja ka testimisest, jääb õpilane lähikontaktsena karantiini.
 • Testimine on vajalik nakkuse tuvastamiseks ja nakkuskandja isoleerimiseks, et ennetada kollete tekkimist. Testitakse vaktsineerimata õpilasi, kui nad osutuvad lähikontaktseteks koolis.
 • Koolis ilmsiks tulnud  nakatumise ja lähikontakti tuvastamise järgselt teevad vaktsineerimata  õpilased esmalt antigeeni kiirtesti ja sellest testist mitte varem kui 72 tunni jooksul PCR testi.  Testimist viib läbi kooliõde või testib õpilane ennast ise antigeeni kiirtestiga kooli sotsiaaltöötaja juuresolekul. 
 • Kui õpilasel haigussümptomeid ei ole ja testi tulemused on negatiivsed, jätkab õpilane õppetööst osavõttu. Kui alaealise õpilase vanem või õpilane ise keeldub testimisest, rakendub tavapärane karantiin ja õpilane saadetakse viivitamatult koju.
 • Kui täielikult vaktsineerimata õpilane saab lähikontaktseks väljaspool kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.
 • Maskikandmine siseruumides vähendab nakatumise ohtu ja nakkuse edasikandmist ning aitab kaitsta neid, kes veel ei ole vaktsineeritud või ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida. 
 • Vaktsineerimata täiskasvanud õpilased kannavad koolis maske. Vaktsineerimata noored võivad samuti kanda maske. 
 • Kui piirkondlik nakatumise tase on kõrge või väga kõrge, võib koolijuht Terviseameti regionaalse osakonnaga kooskõlastatult kehtestada kooli ruumides üldise maskikandmise kohustuse.
 • Maske tuleb viiruse leviku tingimustes kanda ka siseruumides toimuvatel üritustel, kus ei ole võimalik hoida distantsi, samuti bussis, kui õpikäigul osalevad eri rühmade õpilased.
 • Vahetundide ajal õpilased klassis ei viibi, klassid tuulutatakse. Klassi kõik aknad avatakse vähemalt tuulutusasendisse kogu vahetunni vältel. Vahetunni ajal klassiruumis ei viibita.
 • Õpilased viibivad vahetundide ajal õues, kui ilm seda võimaldab, et  tagada koolihoones võimalikult puhas õhk.
 • Õpilaste toitlustamine toimub hajutatult 5. ja 6. tunni ajal  vastavalt iganädalasele õpperühmade söögiaegade graafikule. Lõunatamise ajad on jaotatud aegadele 11.45-12.05; 12.10-12.30; 12.30-12.50 ning 12.50-13.15

B HAIGESTUMINE KOOLIS

 • Kõige sagedasemad Covid-19 sümptomid on peavalu, haistmis-või maitsemeele kadu, ninakinnisus, köha, nohu, väsimus ja nõrkustunne, lihasvalu, kurguvalu, palavik.
 • Kui õpilase haigustunnused ilmnevad koolis viibides, teavitab õpilane sellest oma rühmajuhendajat või õpetajat, kes edastab selle info koolijuhile. 
 • Mistahes ajahetkel esile tulnud haigussümptomite korral antakse õpilasele mask ning ta suunatakse  koju. Õpilane peab pöörduma perearsti poole täiendavate juhiste ja PCR testile saatekirja saamiseks.

C ÕPPETÖÖS OSALEMINE

 • Õppetöö toimub koolis. Kui õpperühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub ülejäänutel kontaktõpe.
 • Koolil ei ole kohustust karantiinis olevat õpilast õppetöösse kaasata. Kui on võimalik, võib karantiinis olevatele tervetele õpilastele pakkuda võimalust osaleda õppetöös õppetunni ülekandmise teel või andes õpilastele iseseisvaid õpiülesandeid.
 • Koos saab distantsõpet kaaluda juhul, kui väga kõrge nakatumisriski tingimustes on rakendatud kõik muud piirangud ühiskonnas ja nakatumine koos haiglaravi vajajatega siiski suureneb.

D TÄIENDUSKOOLITUSTEL OSALEMINE

 • Kui Sa soovid osaleda mõnel meie täiendusõppe koolitusel, siis tuleb osalemisel toimida järgmiselt:

  - kõik koolitusel osalejad peavad tõendama oma nakkusohutust. Selleks esitavad nad kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

  - ilma tõendita või negatiivse testi tulemuseta kahjuks koolitusel osaleda ei saa.

A NAKATUMISE ENNETAMINE

 • Vaktsineerimine on parim viis viiruse leviku tõkestamiseks. Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda väiksem on raskelt haigestumise tõenäosus ja haiglaravi vajadus. 
 • Täielikult vaktsineeritud õpilased ei pea jääma lähikontaktsena karantiini. See tagab vaktsineeritutele paremad võimalused õppetöös osalemiseks ning võimaldab jätkata õppetööd koolis tavapärasel viisil.
 • Õpilased annavad rühmajuhendajale  teada, kas nad soovivad ennast koolis vaktsineerida. Kool korraldab vajadusel vaktsineerimise päevi, kus saavad lasta ennast vaktsineerida  kõik soovijad – nii noored kui täiskasvanud õpilased. Jooksvalt vaktsineerib koolis õpilasi kooliõde.
 • Alaealise õpilase vaktsineerimiseks annab nõusoleku õpilase vanem või eestkostja. Alates 18. eluaastast annab nõusoleku õpilane ise. Kui vanem keeldub alaealise õpilase vaktsineerimisest ja ka testimisest, jääb õpilane lähikontaktsena karantiini.
 • Testimine on vajalik nakkuse tuvastamiseks ja nakkuskandja isoleerimiseks, et ennetada kollete tekkimist. Testitakse vaktsineerimata õpilasi, kui nad osutuvad lähikontaktseteks koolis.
 • Koolis ilmsiks tulnud  nakatumise ja lähikontakti tuvastamise järgselt teevad vaktsineerimata  õpilased esmalt antigeeni kiirtesti ja sellest testist mitte varem kui 72 tunni jooksul PCR testi.  Testimist viib läbi kooliõde või testib õpilane ennast ise antigeeni kiirtestiga kooli sotsiaaltöötaja juuresolekul. 
 • Kui õpilasel haigussümptomeid ei ole ja testi tulemused on negatiivsed, jätkab õpilane õppetööst osavõttu. Kui alaealise õpilase vanem või õpilane ise keeldub testimisest, rakendub tavapärane karantiin ja õpilane saadetakse viivitamatult koju.
 • Kui täielikult vaktsineerimata õpilane saab lähikontaktseks väljaspool kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.
 • Maskikandmine siseruumides vähendab nakatumise ohtu ja nakkuse edasikandmist ning aitab kaitsta neid, kes veel ei ole vaktsineeritud või ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida. 
 • Vaktsineerimata täiskasvanud õpilased kannavad koolis maske. Vaktsineerimata noored võivad samuti kanda maske. 
 • Kui piirkondlik nakatumise tase on kõrge või väga kõrge, võib koolijuht Terviseameti regionaalse osakonnaga kooskõlastatult kehtestada kooli ruumides üldise maskikandmise kohustuse.
 • Maske tuleb viiruse leviku tingimustes kanda ka siseruumides toimuvatel üritustel, kus ei ole võimalik hoida distantsi, samuti bussis, kui õpikäigul osalevad eri rühmade õpilased.
 • Vahetundide ajal õpilased klassis ei viibi, klassid tuulutatakse. Klassi kõik aknad avatakse vähemalt tuulutusasendisse kogu vahetunni vältel. Vahetunni ajal klassiruumis ei viibita.
 • Õpilased viibivad vahetundide ajal õues, kui ilm seda võimaldab, et  tagada koolihoones võimalikult puhas õhk.
 • Õpilaste toitlustamine toimub hajutatult 5. ja 6. tunni ajal  vastavalt iganädalasele õpperühmade söögiaegade graafikule. Lõunatamise ajad on jaotatud aegadele 11.45-12.05; 12.10-12.30; 12.30-12.50 ning 12.50-13.15

B HAIGESTUMINE KOOLIS

 • Kõige sagedasemad Covid-19 sümptomid on peavalu, haistmis-või maitsemeele kadu, ninakinnisus, köha, nohu, väsimus ja nõrkustunne, lihasvalu, kurguvalu, palavik.
 • Kui õpilase haigustunnused ilmnevad koolis viibides, teavitab õpilane sellest oma rühmajuhendajat või õpetajat, kes edastab selle info koolijuhile. 
 • Mistahes ajahetkel esile tulnud haigussümptomite korral antakse õpilasele mask ning ta suunatakse  koju. Õpilane peab pöörduma perearsti poole täiendavate juhiste ja PCR testile saatekirja saamiseks.

C ÕPPETÖÖS OSALEMINE

 • Õppetöö toimub koolis. Kui õpperühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub ülejäänutel kontaktõpe.
 • Koolil ei ole kohustust karantiinis olevat õpilast õppetöösse kaasata. Kui on võimalik, võib karantiinis olevatele tervetele õpilastele pakkuda võimalust osaleda õppetöös õppetunni ülekandmise teel või andes õpilastele iseseisvaid õpiülesandeid.
 • Koos saab distantsõpet kaaluda juhul, kui väga kõrge nakatumisriski tingimustes on rakendatud kõik muud piirangud ühiskonnas ja nakatumine koos haiglaravi vajajatega siiski suureneb.

D TÄIENDUSKOOLITUSTEL OSALEMINE

 • Kui Sa soovid osaleda mõnel meie täiendusõppe koolitusel, siis tuleb osalemisel toimida järgmiselt:

  - kõik koolitusel osalejad peavad tõendama oma nakkusohutust. Selleks esitavad nad kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

  - ilma tõendita või negatiivse testi tulemuseta kahjuks koolitusel osaleda ei saa.