Ingliskeelsete Haapsalu giidide ettevalmistuskursus


Et giidina töötada, tuleb läbida giidide atestatsioonieksam, mille viib läbi Läänemaa Giidide Ühing. Antud kursus aitab inimesi eksamiks ette valmistada.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:

Läbiviimise koht: koolitus viiakse läbi Haapsalu KHK õppeklassis, kus on olemas kõik giiditöö õppeks vajalikud vahendid. Esmaabi koolitus viiakse ellu hooldustöö klassis, kus saab kasutada vastavaid õppevahendeid. Praktiline õpe (õppekäigud ja bussiekskurssioon) toimub linnas.

Koolituse maht: 116 akadeemilist tundi

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid. Renata Lukk – kuni 2021 Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi eriala inglise keele õpetaja (õpetaja tase 7). Tõlkija. Sisekaitseakadeemia projektijuht (al 2021). Leelo Alasi –  Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja ja koolitaja. Kaire Reiljan – Ajaleht „Lääne Elu“ ajakirjanik, Läänemaa Giidide Ühingu liige. Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja. Marje Loide – Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja, bioloog. Anu Turu- Läänemaa Haigla parameedik ja esmaabi koolitaja. Ülo Kalm – Rannarootsi muuseumi juhataja, koolitaja. Kalle Lõuna – Läänemaa Ühisgümnaasium, ajalooõpetaja.

Sihtrühm: õppele on oodatud kõik soovijad, kes soovivad töötada Haapsalus giidina.

Eeltingimus: inglise keele oskus B2 tasemel.

Teemad:

 • Giiditöö eripära ja giiditeksti koostamine
 • Klienditeenindus
 • Läänemaa ja Haapsalu üldandmed 
 • Haapsalu ajalugu 
 • Haapsalu tähtsamad vaatamisväärsused ja kultuuritegelased
 • Läänemaa ja Haapsalu loodus 
 • Giidile vajalik inglise keel 
 • Läänemaa tänapäev
 • Esmaabi 
 • Näidisekskursioonid Haapsalus ja Haapsalu ümbruses. Praktilised harjutused jalgsi ja bussiekskursioonil, nende analüüs.

Detailsem kirjeldus õppekavas.

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Et giidina töötada, tuleb läbida giidide atestatsioonieksam, mille viib läbi Läänemaa Giidide Ühing. Antud kursus aitab inimesi eksamiks ette valmistada.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:

Läbiviimise koht: koolitus viiakse läbi Haapsalu KHK õppeklassis, kus on olemas kõik giiditöö õppeks vajalikud vahendid. Esmaabi koolitus viiakse ellu hooldustöö klassis, kus saab kasutada vastavaid õppevahendeid. Praktiline õpe (õppekäigud ja bussiekskurssioon) toimub linnas.

Koolituse maht: 116 akadeemilist tundi

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid. Renata Lukk – kuni 2021 Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi eriala inglise keele õpetaja (õpetaja tase 7). Tõlkija. Sisekaitseakadeemia projektijuht (al 2021). Leelo Alasi –  Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja ja koolitaja. Kaire Reiljan – Ajaleht „Lääne Elu“ ajakirjanik, Läänemaa Giidide Ühingu liige. Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja. Marje Loide – Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja, bioloog. Anu Turu- Läänemaa Haigla parameedik ja esmaabi koolitaja. Ülo Kalm – Rannarootsi muuseumi juhataja, koolitaja. Kalle Lõuna – Läänemaa Ühisgümnaasium, ajalooõpetaja.

Sihtrühm: õppele on oodatud kõik soovijad, kes soovivad töötada Haapsalus giidina.

Eeltingimus: inglise keele oskus B2 tasemel.

Teemad:

 • Giiditöö eripära ja giiditeksti koostamine
 • Klienditeenindus
 • Läänemaa ja Haapsalu üldandmed 
 • Haapsalu ajalugu 
 • Haapsalu tähtsamad vaatamisväärsused ja kultuuritegelased
 • Läänemaa ja Haapsalu loodus 
 • Giidile vajalik inglise keel 
 • Läänemaa tänapäev
 • Esmaabi 
 • Näidisekskursioonid Haapsalus ja Haapsalu ümbruses. Praktilised harjutused jalgsi ja bussiekskursioonil, nende analüüs.

Detailsem kirjeldus õppekavas.

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.