Uudised

Märtsikuu on koolis suunatud sotsiaaltööle 07. märts HKHK


Sotsiaaltöötajate päev on kõigi nende inimeste päev, kes selles valdkonnas töötavad, olgu nad siis sotsiaaltöö, lastekaitse, üldhoolduse, erihoolekande või mõne muu kitsama eriala töötajad. Sotsiaaltöö olemus ei seisne ainult võitlemises sotsiaalprobleemide tagajärgedega. Tänase ühiskonna sotsiaaltöö ülesandeks on tekkivate ohutegurite õigeaegne märkamine, neile tähelepanu juhtimine ja ennetavate lahenduste otsimine.

Professionaalse sotsiaaltöö lähtekohaks on inimõigused ja nende tagamine. See on keerukas ja aeganõudev tegevus iseäranis siis, kui inimesed ei tea oma õigusi või ei suuda ise nende eest seista.

Sotsiaaltöötaja on inimene, kes saab abivajajat aidata mitte ainult tööga, vaid ka meeldiva toetussõnaga. Seetõttu saavad inimesed sotsiaaltöötajateks sageli kutsumuse kaudu. Väga sageli on need inimesed, kes on varem vabatahtlikud olnud. Samuti on väga oluline inimese empaatilisus, oskus märgata, austus ja suhtlemine, kuna igas inimeses tuleb leida oma lähenemisviis ja mõnikord on see väga keeruline.

Väärtustamaks seda rasket, aga südamega tehtud tööd ja pühendumist on HKHK-s plaanis korraldada sotsiaaltööle suunatud kuu raames mitmeid tegevusi, kuhu on oodatud liituma kõik huvilised. Juhime tähelepanu sellele, et osadele tegevustele tuleb ennast eelnevalt registreerida.

Avatud tunnid

12. märtsil toimuvad õpetaja Ingrid Tõnissoo avatud tunnid

  • 12.30 - 13.15 - eakate ja erivajadustega inimeste hooldusvõtted 
  • 13.15 - 14.00 - eakate ja erivajadustega inimeste toitumine

28. märts korraldab aga sotsiaalvaldkonna kutseõpetaja Monika Salumaa kell 8.30-15.45 avatud tunni, mille teemaks on probleemse käitumise ennetamine ja juhendamine erivajadustega laste puhul.

Avatud tundidest osavõtmiseks on vajalik eelnev registreerimine aadressil leili.mutso@hkhk.edu.ee.

Tegevused aulas

 17. märtsil kell 12.00-13.00 on aga kõigil võimalus tutvuda hooldustöötaja tööga ja vahenditega. Tegevused toimuvad töötubade formaadis ja nendest saavad osa kõik soovijad. Sealseid tegevusi viivad läbi töökohapõhise hooldustöö õppegrupi õpilased koos õpetajate Riin Rosenperki ja Kaido Vooglaga.

Vestlusringid

24.03 kell 10.15-11.45 toimuvad seminariruumis 209 vestlusringid, mille teemadeks: Kuidas märgata abivajajat ja kuidas mina saan aidata? Räägime vabatahtlikust tööst Eestis ja välismaal. Vestlusringe juhivad Annaliisa Täht, Svea Stamberg, Margit Ojaots ja Leili Mutso.

Hooldustöötaja eriala õpilased külastavad sotsiaaltöö kuu raames ka Hoolekandeteenused AS Uuemõisa Kodu.

Sotsiaaltöötajate päev on kõigi nende inimeste päev, kes selles valdkonnas töötavad, olgu nad siis sotsiaaltöö, lastekaitse, üldhoolduse, erihoolekande või mõne muu kitsama eriala töötajad. Sotsiaaltöö olemus ei seisne ainult võitlemises sotsiaalprobleemide tagajärgedega. Tänase ühiskonna sotsiaaltöö ülesandeks on tekkivate ohutegurite õigeaegne märkamine, neile tähelepanu juhtimine ja ennetavate lahenduste otsimine.

Professionaalse sotsiaaltöö lähtekohaks on inimõigused ja nende tagamine. See on keerukas ja aeganõudev tegevus iseäranis siis, kui inimesed ei tea oma õigusi või ei suuda ise nende eest seista.

Sotsiaaltöötaja on inimene, kes saab abivajajat aidata mitte ainult tööga, vaid ka meeldiva toetussõnaga. Seetõttu saavad inimesed sotsiaaltöötajateks sageli kutsumuse kaudu. Väga sageli on need inimesed, kes on varem vabatahtlikud olnud. Samuti on väga oluline inimese empaatilisus, oskus märgata, austus ja suhtlemine, kuna igas inimeses tuleb leida oma lähenemisviis ja mõnikord on see väga keeruline.

Väärtustamaks seda rasket, aga südamega tehtud tööd ja pühendumist on HKHK-s plaanis korraldada sotsiaaltööle suunatud kuu raames mitmeid tegevusi, kuhu on oodatud liituma kõik huvilised. Juhime tähelepanu sellele, et osadele tegevustele tuleb ennast eelnevalt registreerida.

Avatud tunnid

12. märtsil toimuvad õpetaja Ingrid Tõnissoo avatud tunnid

  • 12.30 - 13.15 - eakate ja erivajadustega inimeste hooldusvõtted 
  • 13.15 - 14.00 - eakate ja erivajadustega inimeste toitumine

28. märts korraldab aga sotsiaalvaldkonna kutseõpetaja Monika Salumaa kell 8.30-15.45 avatud tunni, mille teemaks on probleemse käitumise ennetamine ja juhendamine erivajadustega laste puhul.

Avatud tundidest osavõtmiseks on vajalik eelnev registreerimine aadressil leili.mutso@hkhk.edu.ee.

Tegevused aulas

 17. märtsil kell 12.00-13.00 on aga kõigil võimalus tutvuda hooldustöötaja tööga ja vahenditega. Tegevused toimuvad töötubade formaadis ja nendest saavad osa kõik soovijad. Sealseid tegevusi viivad läbi töökohapõhise hooldustöö õppegrupi õpilased koos õpetajate Riin Rosenperki ja Kaido Vooglaga.

Vestlusringid

24.03 kell 10.15-11.45 toimuvad seminariruumis 209 vestlusringid, mille teemadeks: Kuidas märgata abivajajat ja kuidas mina saan aidata? Räägime vabatahtlikust tööst Eestis ja välismaal. Vestlusringe juhivad Annaliisa Täht, Svea Stamberg, Margit Ojaots ja Leili Mutso.

Hooldustöötaja eriala õpilased külastavad sotsiaaltöö kuu raames ka Hoolekandeteenused AS Uuemõisa Kodu.