Rahvusvaheline koostöö

Projektidest


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal. Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal.

Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.

Erasmus+ AdELe

Erasmus+ 2018-1-EE01-KA204-047093 täiskasvanuhariduse teemaline koostööprojekt „Adult Learning – It’s Never too Late to Learn“ (AdELe)

Projekti periood: 2018  juuni – 2021 märts

Projekti koordinaatorHaapsalu Kutsehariduskeskus

Projekti partnerid: kutseharidust ja täiskasvanuharidust pakkuvad organisatsioonid ja koolitusasutused viiest euroopa riigist.

HORVAATIA – Ustanova za obrazovanje odraslih Dante - Täiskasvanuhariduse keskus Dante

KREEKA – ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA – Kutse- ja elukestva õppe keskus

HOLLANDI – ROC Mondriaan – Regionaalne kutsehariduskeskus

ITAALIA – Formazione Mantova (For.Ma) – Regioonaalne kutse- ja täiskasvanuõppe keskuste ühendus

Projekti eesmärgiks on koguda kokku kõigi osalevate riikide parimad praktikad ja kogemused kuidas täiskasvanud õppijat tulemusrikkamalt õppimiseni tuua ning mis teda õppimise juures motiveerib, huvitab ja innustab.

Projektis osalevad partnerorganisatsioonide täiskasvanuhariduse spetsialistid ja koolitajad. Kaheaastase projekti tulemusena viiakse ellu ühised kogemuste vahetamise seminarid, täiskasvanute koolitajate koolitused ning seda kajastav veebileht, mida saab kasutada ka edaspidises töös.

HKHK-s veavad projekti välissuhete koordinaator Heli Heimo, koolitusjuht Ingrit Kera ja arendusdirektor Aile Nõupuu, kes on ka MTÜ Kodukant Läänemaa täiskasvanuhariduse saadik.

HKHK AdELe projekti koduleht