Rahvusvaheline koostöö

Projektidest


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal. Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal.

Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.

KÄIMASOLEVAD

2020/21 õppeaastal jätkub HKHK-s eelmisel õppeaastal alanud Erasmus+ programmi rahastatud õpilaste ja töötajate õpirändeprojekt "Head oskused annavad ameti“. Projekt sai kevadel ka samanimelise jätku ning projektitegevused kestavad kuni 2022 aasta lõpuni. Õpirändeprojektide raames on planeeritud 119 õpilaste praktikat ning 56 töötajate õpirännet, mille hulgas on ka kuue töötaja kahenädalane erialane stažeerimine välispartneri koolis või -partnerettevõttes. Projektis on 20 partnerkooli ja -ettevõtet 20-st erinevast Euroopa riigist. 

2019 aasta sügisel algas NordPlus Juniori programmi rahastatud projekt „Improving digital competences and computational thinking of SEN students in VET“, mille eesmärgiks on kaasata hariduslike erivajadustega õpilasi rahvusvahelisse koostöösse, parandada õpilaste digioskusi ning arendada kriitilist mõtlemist pidevalt muutuvas internetimaailmas. Projektitegevused lõpevad sügisel ning samal ajal saab alguse ka jätkuprojekt "SEN students travelling and managing in digitalized world."

Jätkuvad ka kaks Erasmus+ programmi poolt rahastatud rahvusvahelist koostööprojekti. Täiskasvanuhariduse teemasid käsitlevas projektis „Adult Education  - It’s Never too Late to Learn“ (AdELe), oleme ise koordineerivaks kooliks, sest täiskasvanuhariduse osatähtsus HKHK õppekavades on viimastel aastatel olnud tõusuteel. Projektis osalevad täiskasvanuharidust pakkuvad koolid ja ettevõtted Itaaliast, Kreekast, Horvaatiast ja Hollandist.

Teises Erasmus+ koostööprojektis „Re-Evaluating Digital Technology to Enhance Learning“ (RED), kus HKHK osaleb partneritena, tegeldakse parimate digivõimaluste otsimisega õppetöö parendamiseks. Sellest projektist võtavad koos õpetajatega osa ka HKHK ka õpilased. Projekti juhib kutsehariduskeskus Iirimaalt ning teised osalevad partnerkoolid asuvad Saksamaal, Rumeenias, Hispaanias ja Türgis. Projektitegevused jätkuvad uuel õppeaastal.

Uus õppeaasta toob kooli ka mitu uut rahvusvahelist projekti. Erasmus+ programmist sai rahastuse meie enda kirjutatud koostööprojekt "Flexible Tailored Learning Pathway for Everyone" (FlexLearn). Projekt sai ellu kutsutud, et jagada partnerkoolidega parimaid praktikaid erinevatest õppevormidest ja leida uudseid viise, kuidas kõikide õppijateni jõuda ning neid õppetöösse kaasata. Partnerkoolid sai valitud nende suurte kogemuste järgi erinevate õppevormide kasutamises. Projektis osalevad HKHK õpetajad ning käsitletavad teemad puudutavad nii individuaalseid õppekavasid, projektiõpet, digivõimalusi ja õppijate eelnevate töökogemuste arvestamist õppetöös. Partnerkoolid asuvad Iirimaal, Hollandis ja Soomes ja projekti pikkuseks on planeeritud 2 aastat. Koordinaatoriks on HKHK.

Sellel õppeaastal algavad ka mitu uut Erasmus+ strateegilise koostöö projekti, kus HKHK osaleb partneritena.

Erasmus+ koostööprojekt "Juggle - Creative ways to develop key competencies of lifelong learning" on soome partnerite juhitud projekt, mis käsitleb loovaid pedagoogilisi meetodeid, kaasavat lähenimist ja kastist välja mõtlemise arendamist erivajadustega õppijate õpetamisel. Projekti pikkuseks on 26 kuud ja koostööpartnerid on Soomest, Poolast, Iirimaalt ja Hollandist. Projekti käigus läbi viidava uurimistöö tulemusel koostatakse õpetajatele selliste meetoditega töötamiseks juhtmaterjalide kogumik.

Erasmus+ koostööprojekt SIVE keskendub keskkonnahoiu ja ökoloogilise eluviisi teemadele, kus vaatluse alla võetakse eri riikide kutseõppeasutuste keskkonnahoidu puudutavad käitumismustrid ja harjumused, et veenduda, kas saaks paremini meie loodust- ja keskkonda toetada. Projekti on kaasatud nii õpetajad kui õpilased ning tegevused on planeeritud siduda õppetundidega. Projekti koordinaatoriks on Iirimaa St John's College ning teised partnerkoolid on Hispaaniast, Türgist, Saksamaalt ja Taanist.

Erasmus+ koostööprojekt "Treasure Box" on välja kasvanud mõne aasta tagusest kokandusalasest Erasmus+ projektist "Culinary Trip through Europe". Uues projektis vaadatakse kokanduserialade teemasid digiõppe vaatevinklist ning arendatakse nii õpetajate kui õpilaste digioskusi. Projekti käigus läbivad projektis osalevad õpetajad väikese toidufoto ja- videote loomise koolituse, et olla ka selles valdkonnas õppijatele suuremaks toeks. Projektis osalevad nii õpetajad kui õpilased. Projekti juhib Austria toitlustus- ja teeninduskool FBS Warmbad Villach ning teised partnerid on Soomest, Itaaliast, Poolast, Ungarist ja Leedust.