Rahvusvaheline koostöö

Projektidest


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal. Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal.

Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.

NordPlus

NordPlus Junior "SEN Students Travelling and managing in digitalized world"

Projekti kestvus: 2020/2021 õppeaasta

Projekti partneridFI-Keskuspuisto (Soome), IS-Fjolbrautaskoli Nordurlands vestra (Island) ja Smiltene Technical School (Läti).

Projekti eesmärk on jätkata hariduslike erivajadustega õpilaste rahvusvahelist projektitööd, et parandada osalevate koolide õpilaste digikeskkonnas hakkama saamist ning arendada kriitilist mõtlemist pidevalt muutuvas digimaailmas. Suhtlemine teiste riikide noortega annab uusi kogemusi meeskonnatöös, julgust võõrkeelseks suhtlemiseks  ning ülevaate kultuuride sarnasustest ja erisustest.

Projekti jooksul toimuvad kohtumised Islandil, Soomes, Lätis ja Eestis, kus tutvutakse vastuvõtva kooliga, tutvustatakse oma kooli, osaletakse erinevates töötubades, arendatakse oma digitaalseid oskusi ja analüüsivat mõtlemist.

Õpetajate juhendamisel koostatakse kohtumise jooksul valminud fotodest ja tegevustest Facebook'i ja Instagram'i lehed, kuhu lisatakse igal kohtumisel tehtud pildid ja võimalusel õpilaste tööd.

Projektijuht: Liina Krips