Rahvusvaheline koostöö

Projektidest


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal. Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal.

Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.

Head oskused annavad ameti II

2020 aasta kevadel rahastati ka käimasoleva praktikaprojekti jätkuprojekt "Head oskused annavad ameti II" (Erasmus+ 2020-1-EE01-KA116-077609 "Good Skills - Good Jobs II"), mis jätkab samade tegevustega. Selle projekti raames saab HKHK ellu viia veel 30 õpilaste ja töötajate õpirännet. Projektis on 14 partnerkooli või -ettevõtet 11-st euroopa riigist - Soomest, Iirimaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Portugalist, Maltalt, Taanist, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Austriast ja Poolast.

Jätkuprojekti periood: 31.12.2020 - 30.12.2022

Projekti tegevusi kajastatakse HKHK rahvusvaheliste suhete kodulehel, kus on võimalik tutvuda ka projekti partnerkoolide ja – ettevõtetega, vaadata kaardilt praktikakohti, meenutada eelmiste aastate praktikasõite, olla pidevalt kursis HKHK-s toimuvate välispraktikauudistega ning lugeda õpirändurite praktikalugusid ja blogisid.

Projektijuht: välisuhete koordinaator Heli Heimo

HKHK rahvusvahelise koostöö koduleht