Rahvusvaheline koostöö

Projektidest


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal. Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal.

Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.

LÕPPENUD

NordPlus Junior "Improving Digital Competences and Computational Thinking of SEN students in VET." 2019 - 2020

NordPlus Junior "Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET." 2018 - 2019

Erasmus+ KA1  "Uued oskused - uued võimalused."  2017 - 2019

Erasmus+ KA2 "Culinary Trip through Europe." 2016 - 2018 

Erasmus+ KA1 "Parimaid praktikaid Euroopast." 2015 - 2017 

Erasmus + KA1 “Õppeprotsessi kvaliteedi parandamine õpetajate koostöö ja erialase pädevuse tõstmise kaudu.” 2016 - 2018 

NordPlus Junior "Promote Tolerance - Celebrate Diversity." 2016 - 2017

NordPlus Junior "ENJOY the learning environment." 2015 - 2016

Erasmus+ KA1 "Väljundipõhise õppe parimaid praktikaid euroopa kutsekoolidest" 2014 - 2015

Leonardo da Vinci "HKHK õpilaste uued oskused Euroopast." 2013 - 2015

NordPlus Junior "Promote Healthy Life Style." 2013 - 2014

Leonardo da Vinci  "Erivajadustega õppijad Euroopas töökogemusi omandamas." 2013 - 2014

Leonardo da Vinci "Turismiõppe meetodid rannakuurortides- rahvusvaheliselt tuntud turismipiirkondade majutus-, toitlustus- ja turismikoolide näitel." 2013-2014

Leonardo da Vinci  "HKHK õpilaste töökogemused Euroopast." 2012 - 2013

NordPlus Junior "Enterprising Education." 2012 - 2013

Leonardo da Vinci  "Töövarjuna euroopa kutsekoolides." 2012 - 2013

Leonardo da Vinci  "Täiskasvanud õppijate tööoskuste arendamine Euroopas." 2011 - 2012

Leonardo da Vinci  "Tugisüsteemide arendamine HKHK-s." 2011 - 2012

Leonardo da Vinci  "HKHK õpilaste tutvus rahvusvahelise töömaailmaga." 2010 - 2012

Leonardo da Vinci  "Õppides ehituskvaliteeti Soomes." 2009 - 2010

Leonardo da Vinci  "Võrdsed võimalused praktiseerimiseks." 2010