Rahvusvaheline koostöö

Projektidest


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal. Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal.

Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.

FlexLearn

Erasmus + 2020-1-EE01-KA202-077960 "Flexible Tailored Learning Pathway for Everyone" (FlexLearn)

Projekti periood: 01.11.2020 – 31.10.2022

Projekti koordinaatorHaapsalu Kutsehariduskeskus

Projekti partnerid: kutseharidust pakkuvad koolid Iirimaalt, Hollandist ja Soomest.

Erasmus+ programmist sai rahastuse meie enda kirjutatud koostööprojekt "Flexible Tailored Learning Pathway for Everyone" (FlexLearn). Projekt sai ellu kutsutud, et jagada partnerkoolidega parimaid praktikaid erinevatest õppevormidest ja leida uudseid viise, kuidas kõikide õppijateni jõuda ning neid õppetöösse kaasata. Partnerkoolid valisime nende suurte kogemuste järgi erinevate õppevormide kasutamises. Projektis osalevad HKHK õpetajad ning käsitletavad teemad puudutavad nii individuaalseid õppekavasid, projektiõpet, digivõimalusi ja õppijate eelnevate töökogemuste arvestamist õppetöös. Partnerkoolid asuvad Iirimaal, Hollandis ja Soomes ja projekti pikkuseks on planeeritud 2 aastat. Koordinaatoriks on HKHK.

Projekit tutvustus: FlexLearn