Rahvusvaheline koostöö

Projektidest


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal. Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal.

Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.

SIVE

Erasmus+ KA202 koostööprojekt  SIVE  

Projekti periood: 31.12.2020 - 2022

Koordinaatoriks on St John’s College Iirimaalt (HKHK on partner)

Partnerkoolid  SaksamaaltHispaaniastTürgistRumeeniast ja Eestist (HKHK)

Projekti lühitutvustus: Erasmus+ koostööprojekt SIVE keskendub keskkonnahoiu ja ökoloogilise eluviisi teemadele, kus vaatluse alla võetakse eri riikide kutseõppeasutuste keskkonnahoidu ja keskkonnasäästlikkust puudutavad käitumismustrid ja harjumused, et veenduda, kas ja kuidas saaks paremini meie loodust- ja keskkonda toetada. Projekti on kaasatud nii õpetajad kui õpilased ning tegevused on planeeritud siduda õppetundidega. 

Projekti tutvustus: SIVE