Rahvusvaheline koostöö

Projektidest


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal. Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal.

Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.

Head oskused annavad ameti

Erasmus+ programmi poolt rahastatud projekti “Head oskused annavad ameti” (Erasmus+ 2019-1-EE01-KA116-051325 "Good Skills - Good Jobs") raames saab välisriikides praktiseerida 103 HKHK õpilast pea kõikidelt erialadelt. Praktikakohad asuvad Itaalias, Portugalis, Soomes, Poolas, Prantsusmaal, Inglismaal, Iirimaal, Hispaanias, Austrias, Maltal ja Taanis. Kõik praktikad kestavad keskmiselt 30 päeva. Erialasele praktikale saavad kandideerida nii põhikoolijärgsed kui ka täiskasvanud õppijad.

Sama projekti raames saavad õpirännetes käia ka 42 HKHK töötajat, kellest 8 stažeerivad kaks nädalat välisriikide koolides  ja nende partnerettevõtetes  Iirimaal, Prantsusmaal, Itaalias, Norras ja Soomes ning 34 külastavad 5-7 päevaste õpirännete raames partnerkoole Iirimaal, Inglismaal, Soomes, Hollandis, Hispaanias, Maltal ja Ungaris. Projektis on 20 partnerkooli- ettevõtet 20-st erinevast euroopa riigist.

Projekti periood: 01.06.2019 – 30.05.2022

2020 aasta kevadel rahastati ka käimasoleva praktikaprojekti jätkuprojekt "Head oskused annavad ameti II" (Erasmus+ 2020-1-EE01-KA116-077609 "Good Skills - Good Jobs II"), mis jätkab samade tegevustega. Selle projekti raames saab HKHK ellu viia lisaks 30 õpilaste ja töötajate õpirännet.

Jätkuprojekti periood: 31.12.2020 - 30.12.2022

Projekti tegevusi kajastatakse HKHK rahvusvaheliste suhete kodulehel, kus on võimalik tutvuda ka projekti partnerkoolide ja – ettevõtetega, vaadata kaardilt praktikakohti, meenutada eelmiste aastate praktikasõite, olla pidevalt kursis HKHK-s toimuvate välispraktikauudistega ning lugeda õpirändurite praktikalugusid ja blogisid.

Projektijuht: välisuhete koordinaator Heli Heimo

HKHK rahvusvahelise koostöö koduleht