Rahvusvaheline koostöö

Projektidest


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal. Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.


HKHK rahvusvaheliste suhete ajalugu on vanem kui Haapsalu Kutsehariduskeskus, sest juba tema eelkäijas, Taebla Kutsekoolis, tehti koostööd nii soomlaste kui lätlastega. 2005-st aastast, kui kool kolis Uuemõisa ning hakkas tegutsema praeguse nime all, laienesid kaugemale Euroopasse ka välissuhted. Praeguseks on koolil koostööpartnereid pea kõigis euroopa riikides ning igal õppeaastal on rohkem kui 50 õpilast saanud võimaluse sooritada erialane praktika välismaal.

Ka HKHK töötajad osalevad aktiivselt välisprojektides ning külaliste vastuvõtus. Seetõttu tunnustas SA Archimedes 2016 aastal meie head rahvusvahelist tööd Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.

RED

Erasmus+ 2018-1-IE01-KA202-038790  „Re-Evaluating Digital Technology to Enhance Learning("Ümberhinnates digitehnoloogia kasutamist õppetöö tõhusamaks muutmisel")– projekt digivahendite tõhusamast õppetöös kasutamisest.

Projekti periood: 01.10.2019 - 2021

Koordinaatoriks on St John’s College Iirimaalt (HKHK on partner)

Partnerkoolid  IirimaaltSaksamaaltHispaaniastTürgistRumeeniast ja Eestist (HKHK)

Projekti lühitutvustus: Kogemuste jagamine teemadel kuidas erinevaid digivahendeid, netikeskkondi ja äppe kasutades õppetööd tõhustada. Praktilise töö käigus selgitatakse välja, milliseid vahendeid erinevate riikide õpetajad oma töös kasutavad, kas digivahendite kasutamine parandab õpilaste tähelepanuvõimet ja õppetöösse suhtumist, kas see aitab kaasa erivajadustega ja õpiraskustega õppijate õppetöösse kaasamisel, kuidas ja mida erinevates tundides kasutada, jne. Luuakse näidistundide materjalid, mida testitakse partnerkoolide tundides. Projekti on kaasatud ka õpilased. Projektitöö tulemuseks on ühiselt koostatud e-raamat, mis sisaldab praktilisi ülesandeid, näidistunde ja testimise tulemusi.

HKHK-s veavad projekti välissuhete koordinaator Heli Heimo, haridustehnoloog Airi Aavik ja inglise keele õpetaja Liis Rüü.

RED projekti koduleht