Uudised

Hooldustöö õpetajate õppereis Hollandisse 26. aprill HKHK


HKHK hooldustöö- ja  tegevusjuhendajate õpetajad Leili Mutso ja Monika Salumaa ning praktika koordinaator Annika Armipaik-Nukki käisid Erasmus+ õppereisil Hollandis, et külastada ja sõlmida koostöökokkuleppeid sealsete partnerettevõtetega. 

Visiiti Hollandisse planeeris, koordineeris ja viis läbi Rini Blankers organisatsioonist Blankers-Hage, kes on käitumisekspert, õendusala esindaja ja täiskasvanute koolitaja ning kelle igapäevatööks on meeskondade juhendamine kui intellektipuude-, autismispektrihäire-, ajukahjustuse- või dementsusega inimese käitumisega asutuses või kodus toime ei tulda. Samas on ta ka estofiil, kes veedab oma vaba aja Läänemaal Leila külas, omades seal väikest tagasihoidlikku maja ning on tihedalt seotud eesti erihoolekandega pea 20 aastat. Rini aitas veebruaris Hollandisse praktikale ka meie kaks tegevusjuhendajatest vilistlast.

Esimene asutus, kuhu meid viidi oli vanadekodu „The Rose Garden“  - 66-le dementsele kliendile ööpäevaringset hooldusteenust pakkuv üksus. Lisaks vanadekodu töökorraldusele tutvustati meile ka programmi „Pilv“, mis on suunatud vanurite reieluukaela murdude ärahoidmiseks. Tegemist on spetsiaalse vööga, mis vanuri kukkudes toimib nagu õhkpadi. 

Külastasime ka asutust nimega Het Raamwerk, mis pakub teenuseid ca 700-le intellektipuudega inimesele. Hollandi mõistes on tegemist väikese organisatsiooniga, mille füüsilisi piire on külalisel keeruline hoomata, sest üksused asuvad piirkonnas laiali. Lisaks on Raamwerk rakendanud aastaid nn. tagurpidi integratsiooni põhimõtteid. Enam ei viida kliente elama kogukonda, hoopis kogukond tuleb ise elama klientide juurde. See tähendab, et asutuse territooriumil on kortereid ja maju ostnud tavainimesed. 

Päevakeskus The Gading Leiderdorpi linnas oli samuti meie sihtkohaks. Algselt oli keskus mõeldud piirkonnas oma kodus elavatele omandatud ajukahjustusega inimestele. Tänaseks on kliendirühm laienenud, juurde on tulnud varajase dementsusega ja intellektipuudega täiskasvanud inimesed. Asutuse eesmärk on pakkuda neile inimestele töösarnaseid tegevusi erinevates töötubades: keraamika, disain, toiduvalmistamine, kunst ja puutöö.

Külastasime ka kohalikku kutsehariduskeskust Mondriaan College`it, mille erinevad õppehooned asuvad üle Hollandi nin õpilaste koguarv on  pea 40 000. Meie külastasime õppekeskust Leideni linnas, kus koolitatakse lisaks muudele erialadele hooldustöötajaid, õdesid ja tegevusjuhendajaid. Viimased 3 aastat on kool rakendanud uut metoodikat töökohase õppe korraldamiseks. Kadunud on kõik loengustiilis tunnid. Õpilane paneb mentori abiga oma õpitee ise kokku ja vastutab ka selle täitmise eest. Aineid saab valida oma soovist/töökoha vajadusest lähtuvalt ja iga aine läbimiseks on selged mõõdikud, mis annavad teada, kas antud distsipliin on omandatud või mitte. Samuti saab õpilane valida oma õppimiskiiruse. Üldjuhul on õpe 4 aastat aga keegi ei keela sul õppida kiiremini ja lõpetada varem.

Lisaks kõikide asutuste külastustele nägime ka imelist Hollandit oma õitsvas lillemeres, ümbritsetud nii lehmade, lammaste kui sigadega põldudel kui linnapildis mitmete lemmikloomadega peremehi jalutamas.

Pikemalt saad Hollandi õpirändest ja erinevtest külastatud hooldustöö ettevõtetest lugeda SIIT

HKHK hooldustöö- ja  tegevusjuhendajate õpetajad Leili Mutso ja Monika Salumaa ning praktika koordinaator Annika Armipaik-Nukki käisid Erasmus+ õppereisil Hollandis, et külastada ja sõlmida koostöökokkuleppeid sealsete partnerettevõtetega. 

Visiiti Hollandisse planeeris, koordineeris ja viis läbi Rini Blankers organisatsioonist Blankers-Hage, kes on käitumisekspert, õendusala esindaja ja täiskasvanute koolitaja ning kelle igapäevatööks on meeskondade juhendamine kui intellektipuude-, autismispektrihäire-, ajukahjustuse- või dementsusega inimese käitumisega asutuses või kodus toime ei tulda. Samas on ta ka estofiil, kes veedab oma vaba aja Läänemaal Leila külas, omades seal väikest tagasihoidlikku maja ning on tihedalt seotud eesti erihoolekandega pea 20 aastat. Rini aitas veebruaris Hollandisse praktikale ka meie kaks tegevusjuhendajatest vilistlast.

Esimene asutus, kuhu meid viidi oli vanadekodu „The Rose Garden“  - 66-le dementsele kliendile ööpäevaringset hooldusteenust pakkuv üksus. Lisaks vanadekodu töökorraldusele tutvustati meile ka programmi „Pilv“, mis on suunatud vanurite reieluukaela murdude ärahoidmiseks. Tegemist on spetsiaalse vööga, mis vanuri kukkudes toimib nagu õhkpadi. 

Külastasime ka asutust nimega Het Raamwerk, mis pakub teenuseid ca 700-le intellektipuudega inimesele. Hollandi mõistes on tegemist väikese organisatsiooniga, mille füüsilisi piire on külalisel keeruline hoomata, sest üksused asuvad piirkonnas laiali. Lisaks on Raamwerk rakendanud aastaid nn. tagurpidi integratsiooni põhimõtteid. Enam ei viida kliente elama kogukonda, hoopis kogukond tuleb ise elama klientide juurde. See tähendab, et asutuse territooriumil on kortereid ja maju ostnud tavainimesed. 

Päevakeskus The Gading Leiderdorpi linnas oli samuti meie sihtkohaks. Algselt oli keskus mõeldud piirkonnas oma kodus elavatele omandatud ajukahjustusega inimestele. Tänaseks on kliendirühm laienenud, juurde on tulnud varajase dementsusega ja intellektipuudega täiskasvanud inimesed. Asutuse eesmärk on pakkuda neile inimestele töösarnaseid tegevusi erinevates töötubades: keraamika, disain, toiduvalmistamine, kunst ja puutöö.

Külastasime ka kohalikku kutsehariduskeskust Mondriaan College`it, mille erinevad õppehooned asuvad üle Hollandi nin õpilaste koguarv on  pea 40 000. Meie külastasime õppekeskust Leideni linnas, kus koolitatakse lisaks muudele erialadele hooldustöötajaid, õdesid ja tegevusjuhendajaid. Viimased 3 aastat on kool rakendanud uut metoodikat töökohase õppe korraldamiseks. Kadunud on kõik loengustiilis tunnid. Õpilane paneb mentori abiga oma õpitee ise kokku ja vastutab ka selle täitmise eest. Aineid saab valida oma soovist/töökoha vajadusest lähtuvalt ja iga aine läbimiseks on selged mõõdikud, mis annavad teada, kas antud distsipliin on omandatud või mitte. Samuti saab õpilane valida oma õppimiskiiruse. Üldjuhul on õpe 4 aastat aga keegi ei keela sul õppida kiiremini ja lõpetada varem.

Lisaks kõikide asutuste külastustele nägime ka imelist Hollandit oma õitsvas lillemeres, ümbritsetud nii lehmade, lammaste kui sigadega põldudel kui linnapildis mitmete lemmikloomadega peremehi jalutamas.

Pikemalt saad Hollandi õpirändest ja erinevtest külastatud hooldustöö ettevõtetest lugeda SIIT