Uudised

HTT-22 õpperühma külastus Dementsuse Kompententsikeskusesse 06. september HKHK


HTT-22 õpperühm külastas koos eriala põhiõpetajate Ingrid Tõnissoo ja Arge Lehega õppereisi raames 24. augustil Rapla Hooldekeskust ja Koeru Hooldekodu, kus asub ka Dementsuse Kompententsikeskus.


Õppereisi pearõhk oli saada teadmisi ja kogemisi dementsusega inimeste hooldamise kohta.


Rapla Hooldekeskus on praktikabaasiks ka meie kooli õpilastele. Vastuvõtt oli soe ja lahke. Ülevaade saadi asutuse toimimisest ning klientidest. Kaasa osteti ka asutuse klientide valmistatud kauneid
tooteid.


Koerus tutvuti dementsete osakonnaga ja Kompententsikeskuse juht Piret Purdelo-Tomingas
tutvustas kompententsikeskuse tööd.


29. augustil läbisid 13 hooldustöötaja töökohapõhises õppes (HTT-22) osalejat kutseeksami. 

Õnnitleme ja soovime edu edaspidises töös!

HTT-22 õpperühm külastas koos eriala põhiõpetajate Ingrid Tõnissoo ja Arge Lehega õppereisi raames 24. augustil Rapla Hooldekeskust ja Koeru Hooldekodu, kus asub ka Dementsuse Kompententsikeskus.


Õppereisi pearõhk oli saada teadmisi ja kogemisi dementsusega inimeste hooldamise kohta.


Rapla Hooldekeskus on praktikabaasiks ka meie kooli õpilastele. Vastuvõtt oli soe ja lahke. Ülevaade saadi asutuse toimimisest ning klientidest. Kaasa osteti ka asutuse klientide valmistatud kauneid
tooteid.


Koerus tutvuti dementsete osakonnaga ja Kompententsikeskuse juht Piret Purdelo-Tomingas
tutvustas kompententsikeskuse tööd.


29. augustil läbisid 13 hooldustöötaja töökohapõhises õppes (HTT-22) osalejat kutseeksami. 

Õnnitleme ja soovime edu edaspidises töös!