Uudised

Kooli rahulolu-uuring 2023 11. mai HKHK


Viisime läbi koolis rahulolu-uuringu nii õppijatele kui ka töötajatele, et teada saada meie kooli tugevusi ja nõrkusi. Meie jaoks on oluline probleemseid kohti kaardistada ning vastavalt sellele parendustegevusi planeerida. 

Õppijate suunatud küsitluses osales 694 õppijat ehk 85%. Eelneval õppeaastal vastas küsitlusele 38% valimis olevatest õppijatest. Seega on vastajate arv käesoleval õppeaastal ligi kaks korda suurem, mis on väga positiivne!

Küsimused olid koostatud 5-palli skaalal, kus 5 oli "nõustun täielikult" ja 1 "ei nõustu üldse". Iga teemabloki juures oli õppijatel võimalus kommenteerida ja teha ettepanekuid.

Õppijate üldine rahulolu on 5-palli skaalal 4.2. Meie suureks rõõmuks tuli küsitlusest välja, et õppijad on väga rahul õppetöö korraldusega ja õppekeskkonnaga. Väga rahul ollakse ka meie õpetajatega, paindlike õppimisvõimalustega ja praktilise õppega. Leitakse, et koolielus on toimunud positiivseid muutusi ja arenguid. 

Töötajate rahulolu-uuringust tahame välja tuua, et meie töötajad on õnnelikud meie töökeskkonna üle, töötajad tunnevad, et saavad oma oskusi ja võimeid kasutada oma töös (4.5) ja 90% vastanutest näeb end ka tulevikus meie koolis töötamas. Kõrgelt hinnati nii töötajate kui ka õppijate poolt läbipaistvat, selget ja toimivat sisekommunikatsiooni.

Meile teeb suurt rõõmu, et 99%-le vastanutest meeldib nende töö (4.6). Meie töötajaid innustab töö tegemisel huvitav töö, enesearendamise võimalused, paindlik töökorraldus, kindel ja stabiilne töökoht. Töötajad tunnevad, et nende tööd hinnatakse ja et nad näevad oma töö tulemusi. 

Lähtume igapäevases töös meie koolis väärtustest, milleks on hoolivus, meisterlikkus, avatus ja koostöö. Neid väärtusi mõistetakse ja toetatakse meie töötajate poolt. 

 

Suur aitäh õppijatele ja töötajatele, kes vastasid ja ettepanekuid tegid!

Teie arvamus on meile väga oluline!

Viisime läbi koolis rahulolu-uuringu nii õppijatele kui ka töötajatele, et teada saada meie kooli tugevusi ja nõrkusi. Meie jaoks on oluline probleemseid kohti kaardistada ning vastavalt sellele parendustegevusi planeerida. 

Õppijate suunatud küsitluses osales 694 õppijat ehk 85%. Eelneval õppeaastal vastas küsitlusele 38% valimis olevatest õppijatest. Seega on vastajate arv käesoleval õppeaastal ligi kaks korda suurem, mis on väga positiivne!

Küsimused olid koostatud 5-palli skaalal, kus 5 oli "nõustun täielikult" ja 1 "ei nõustu üldse". Iga teemabloki juures oli õppijatel võimalus kommenteerida ja teha ettepanekuid.

Õppijate üldine rahulolu on 5-palli skaalal 4.2. Meie suureks rõõmuks tuli küsitlusest välja, et õppijad on väga rahul õppetöö korraldusega ja õppekeskkonnaga. Väga rahul ollakse ka meie õpetajatega, paindlike õppimisvõimalustega ja praktilise õppega. Leitakse, et koolielus on toimunud positiivseid muutusi ja arenguid. 

Töötajate rahulolu-uuringust tahame välja tuua, et meie töötajad on õnnelikud meie töökeskkonna üle, töötajad tunnevad, et saavad oma oskusi ja võimeid kasutada oma töös (4.5) ja 90% vastanutest näeb end ka tulevikus meie koolis töötamas. Kõrgelt hinnati nii töötajate kui ka õppijate poolt läbipaistvat, selget ja toimivat sisekommunikatsiooni.

Meile teeb suurt rõõmu, et 99%-le vastanutest meeldib nende töö (4.6). Meie töötajaid innustab töö tegemisel huvitav töö, enesearendamise võimalused, paindlik töökorraldus, kindel ja stabiilne töökoht. Töötajad tunnevad, et nende tööd hinnatakse ja et nad näevad oma töö tulemusi. 

Lähtume igapäevases töös meie koolis väärtustest, milleks on hoolivus, meisterlikkus, avatus ja koostöö. Neid väärtusi mõistetakse ja toetatakse meie töötajate poolt. 

 

Suur aitäh õppijatele ja töötajatele, kes vastasid ja ettepanekuid tegid!

Teie arvamus on meile väga oluline!