Uudised

Täiendatud 15.03! Õppetöö korraldusest alates 1. märtsist 26. veebruar HKHK


Alates 1. märtsist lubatakse koolis läbi viia ainult praktilist õppetööd. See tähendab, et teoreetiline õppetöö toimub distantsõppena (kodus) ja praktiliseks õppetööks kutsume rühmad kooli. Praeguse info kohaselt tuleb selliselt õppetööd korraldada märtsi lõpuni, kuid neid piiranguid võidakse pikendada.

NB! Kontaktõppe läbiviimise tingimuseks koolis on maski kandmise kohtustus! Koolis on maskid olemas ja kõikidele kättesaadavad, palun kasutage neid! Samuti peske või desinfitseerige hoolikalt käsi!

Palun jälgige hoolsalt tunniplaani, seda näete nii kooli kodulehel kui ka Tahvlis avanevalt lingilt. 

NB! Kui õppetöö toimub distantsõppes, on märge tunniplaanis vastava päeva ülaosas.

Esmaspäevast alates toimub söömine lõunatundidel hajutatult. Söömise ajakava on leitav õppeinfosüsteemist Tahvel igal esmaspäeva hommikul.

Edastame märtsikuus õppetöö korraldamisega seotud infot (millised rühmad koolis ja millised distantsõppel) nädala kaupa. Palun kõigil õppijatel jälgida õppetöö korraldust ja tunniplaani iganädalaselt!

Kui õppetöö on distantsil, siis toimub tund kas veebis või edastab õpetaja õppetöö info koos ülesannete juhistega Tahvlis hiljemalt antud koolipäeva hommikuks. 

Kui kellelgi on õppetöös osalemiseks vaja koolist laenutada arvutit, siis palun pöörduge meie IT-juhi Marek Seili poole (marek.seil@hkhk.edu.ee).

Õppijaid toetavad Nõuke tugitegevused jätkuvad nii veebis kui koolis! Vajadusel toimuvad õppija individuaalsed konsultatsioonid koolis (eelneval kokkuleppel õpetajaga). Samuti jääb õpilastele avatuks õpilaskodu.

 

ÕPPETÖÖ GRAAFIK 15.03-20.03

15.-20. märtsini kutsume kooli järgmised õpperühmad:

IT-19 K-N

KO-19 T-K

MR-19 R-L (max 10 õppijat, kes teevad koolis lõputööd)

PL-20 N-L

T-18 E-K

TK-20 N-L (kuni 2 õppijat korraga kangaklassis)

Täienduskoolituste toimumise kohta saab lisainfot telefonilt +372 508 1016 või koolitused@hkhk.edu.ee

Püsige terved!

Alates 1. märtsist lubatakse koolis läbi viia ainult praktilist õppetööd. See tähendab, et teoreetiline õppetöö toimub distantsõppena (kodus) ja praktiliseks õppetööks kutsume rühmad kooli. Praeguse info kohaselt tuleb selliselt õppetööd korraldada märtsi lõpuni, kuid neid piiranguid võidakse pikendada.

NB! Kontaktõppe läbiviimise tingimuseks koolis on maski kandmise kohtustus! Koolis on maskid olemas ja kõikidele kättesaadavad, palun kasutage neid! Samuti peske või desinfitseerige hoolikalt käsi!

Palun jälgige hoolsalt tunniplaani, seda näete nii kooli kodulehel kui ka Tahvlis avanevalt lingilt. 

NB! Kui õppetöö toimub distantsõppes, on märge tunniplaanis vastava päeva ülaosas.

Esmaspäevast alates toimub söömine lõunatundidel hajutatult. Söömise ajakava on leitav õppeinfosüsteemist Tahvel igal esmaspäeva hommikul.

Edastame märtsikuus õppetöö korraldamisega seotud infot (millised rühmad koolis ja millised distantsõppel) nädala kaupa. Palun kõigil õppijatel jälgida õppetöö korraldust ja tunniplaani iganädalaselt!

Kui õppetöö on distantsil, siis toimub tund kas veebis või edastab õpetaja õppetöö info koos ülesannete juhistega Tahvlis hiljemalt antud koolipäeva hommikuks. 

Kui kellelgi on õppetöös osalemiseks vaja koolist laenutada arvutit, siis palun pöörduge meie IT-juhi Marek Seili poole (marek.seil@hkhk.edu.ee).

Õppijaid toetavad Nõuke tugitegevused jätkuvad nii veebis kui koolis! Vajadusel toimuvad õppija individuaalsed konsultatsioonid koolis (eelneval kokkuleppel õpetajaga). Samuti jääb õpilastele avatuks õpilaskodu.

 

ÕPPETÖÖ GRAAFIK 15.03-20.03

15.-20. märtsini kutsume kooli järgmised õpperühmad:

IT-19 K-N

KO-19 T-K

MR-19 R-L (max 10 õppijat, kes teevad koolis lõputööd)

PL-20 N-L

T-18 E-K

TK-20 N-L (kuni 2 õppijat korraga kangaklassis)

Täienduskoolituste toimumise kohta saab lisainfot telefonilt +372 508 1016 või koolitused@hkhk.edu.ee

Püsige terved!