Uudised

Virtuaalreaalsusprillide kasutamine õppetöös 29. juuni HKHK


Sellel õppeaastal hankis kool projekti "Virtuaalreaalsusprillide soetamine Haapsalu Kutsehariduskeskusele õppevara kasutamiseks puiduvaldkonnas" 12 paari VR prille koos tarkvaraga valdavalt puiduvaldkonna erialaõppe arendamiseks, aga ka füüsika- ja keemiaoskuste arendamiseks.

Miks sellised prillid?

Koostöös firmaga Futuclass on varasema “Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses” projekti taotlusvoorus välja töötatud eestikeelne virtuaalreaalsuse treeningrakendus puutöö ja korpusmööbli paigaldamise õppimiseks. Tarkvara väljatöötamises osalesid HKHK puiduvaldkonna kutseõpetajad, kes nõustasid arendajaid sisuloomes. Projekti käigus valminud digiõppevara on HKHK tisleri õppekavasse ideaalselt sobiv simulatsioon, mis aitab tõsta õppe kvaliteeti ning õpetada köögimööbli paigaldamise oskusi, mida tavatingimustes pole õppijatel täies mahus võimalik omandada.

Vajadus tarkvara kasutusele võtta eeldas VR prillide olemasolu, mis nüüd ongi võimalikuks saanud. Kuigi prillid on mõeldud eelkõige tulevastele tisleritele, siis saavad neid kindlasti kasutada ka teised õppijad, näiteks kokad (köögitöö simulatsioonid) või üldharidusained (keemia ja füüsika erinevad teemad, inglise keel jne).

Seni on prillidega tutvunud õpetajad, sügisel aga jõuavad need ka tundidesse.

Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist. Toetuse summa 9 943,32 eurot.

 

Sellel õppeaastal hankis kool projekti "Virtuaalreaalsusprillide soetamine Haapsalu Kutsehariduskeskusele õppevara kasutamiseks puiduvaldkonnas" 12 paari VR prille koos tarkvaraga valdavalt puiduvaldkonna erialaõppe arendamiseks, aga ka füüsika- ja keemiaoskuste arendamiseks.

Miks sellised prillid?

Koostöös firmaga Futuclass on varasema “Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses” projekti taotlusvoorus välja töötatud eestikeelne virtuaalreaalsuse treeningrakendus puutöö ja korpusmööbli paigaldamise õppimiseks. Tarkvara väljatöötamises osalesid HKHK puiduvaldkonna kutseõpetajad, kes nõustasid arendajaid sisuloomes. Projekti käigus valminud digiõppevara on HKHK tisleri õppekavasse ideaalselt sobiv simulatsioon, mis aitab tõsta õppe kvaliteeti ning õpetada köögimööbli paigaldamise oskusi, mida tavatingimustes pole õppijatel täies mahus võimalik omandada.

Vajadus tarkvara kasutusele võtta eeldas VR prillide olemasolu, mis nüüd ongi võimalikuks saanud. Kuigi prillid on mõeldud eelkõige tulevastele tisleritele, siis saavad neid kindlasti kasutada ka teised õppijad, näiteks kokad (köögitöö simulatsioonid) või üldharidusained (keemia ja füüsika erinevad teemad, inglise keel jne).

Seni on prillidega tutvunud õpetajad, sügisel aga jõuavad need ka tundidesse.

Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist. Toetuse summa 9 943,32 eurot.