Õppetöö

Praktika

Kutseõppe kõikide õppekavade kohustuslikuks osaks on praktika, mille käigus rakendatakse õppe jooksul omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töösituatsioonis.

Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimub praktika ehk praktiline töö nii koolis kui ka ettevõttes ja see moodustab õppekavades pea 50% õppetöö mahust. 


Koolipoolsed praktikajuhendajad

Kooli üldist praktikakorraldust koordineerib erialadeülene praktika koordinaator koos määratud koolipoolsete praktikajuhendajatega, kes on vastava õppekavarühma kutseõpetajad ning kes korraldavad oma rühmade piires õpilaste praktikat.

Koolipoolsed praktikajuhendajad on:

Äriteenuste osakond

Hooldustöö- Leili Mutso leili.mutso@hkhk.edu.ee, +372 666 1758

Tegevusjuhendaja- Monika Salumaa monika.salumaa@hkhk.edu.ee, +372 666 1758

Lapsehoidja- Eneli Uibo eneli.uibo@hkhk.edu.ee, +372 666 1759; Eve Aus eve.aus@hkhk.edu.ee 

Bürootöö/Raamatupidamine- Ülle Moks ylle.moks@hkhk.edu.ee, +372 666 1758

Infotehnoloogia- Mario Metshein mario.metshein@hkhk.edu.ee, +372 666 1758

                                 Valdo Nõlvak valdo.nolvak@hkhk.edu.ee, +372 666 1758

Ehituse osakond

Üldehitus- Toomas Kivisalu toomas.kivisalu@hkhk.edu.ee, +372 666 1749

Kaldkatuse ehitus, ehitusplekksepp- Villu Vapper villu.vapper@hkhk.edu.ee, +372 666 1749

Plaatimine- Arvo Rako arvo.rako@hkhk.edu.ee, +372 666 1749

Maaler- Tiit Lints tiit.lints@hkhk.edu.ee, +372 666 1749

Puidu- ja käsitöö osakond

Mööbli restauraator, tisler, CNC, puittoodetetehnoloog- Margus Krips margus.krips@hkhk.edu.ee, +372 666 1762

Pehme mööbli valmistaja- Janne Muuli janne.muuli@hkhk.edu.ee, +372 6661762

Tekstiilkäsitöö, kangakudumine, silmuskudumine- Marju Heldema marju.heldema@hkhk.edu.ee, +372 666 1747

Turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse osakond

Abikokk- Inga Pook inga.pook@hkhk.edu.ee

Kokk- Taavi Kuusik taavi.kuusik@hkhk.edu.ee

Kokk (kutseõpe)- Tiina Sootalu tiina.sootalu@hkhk.edu.ee 

Turismiteenindus- Heli Nõupuu heli.noupuu@hkhk.edu.ee, +372 666 1752

Puhastusteenindus (juhendaja)- Ivika Raudsepp ivika.raudsepp@hkhk.edu.ee

Toitlustuskorraldus- Kaire Raba kaire.raba@hkhk.edu.ee

Pagar, kondiiter- Lea Rand lea.rand@hkhk.edu.ee 

Loodusgiid- Kaire Reiljan kaire.reiljan@hkhk.edu.ee