Õppetöö

Praktikaprojektid

2021-2022

Haapsalu Kutsehariduskeskuse sai positiivse rahastusotsuse HARNO (Haridus- ja Noorteameti) projektitaotluse Haapsalu Kutsehariduskeskuse
praktikasüsteemi arendamine koostöös ettevõtetega
elluviimiseks ning toetas projekti tegevusi 24 034,74 euroga. Projekt kestab märtsist 2021 kuni juuni lõpuni 2022.

2017-2019

Kooli praktikakorralduse arendamiseks osalesime 2017-19 aastal SA Innove struktuuritoetuste agentuuri ja ESF-i poolt toetatud projektis nimega “Praktikasüsteemi arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses”. Projekti eesmärgiks oli praktikaettevõtetega koostöö tihendamine ja ettevõtete praktikajuhendajate koolitamine. Kahe aasta vältel toimus 203-le ettevõttepoolsele juhendajale 16 valdkonnapõhist ümarlauda ja koolitust.