Õppetöö

Praktika

Iga kutseõppe õppekava kohustuslikuks osaks on praktika, mille käigus rakendatakse õppe jooksul omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töösituatsioonis.


Välispraktika

Erialast praktikat on võimalik sooritada ka väljaspool Eesti riiki. Välispraktikat saab sooritada kas iseseisvalt leitud praktikakohas või läbi Erasmus + programmi.

Läbi Erasmus + programmi käib HKHK välispraktikal üle 50 õpilase õppeaastas. Välispraktikale kandideerimine toimub iga õppeaasta alguses kooli kodulehel väljakuulutatud konkursi alusel. 

Erasmus + programmi välispraktikatest loe lähemalt HKHK rahvusvahelise töö kodulehelt või uuri meie välissuhete koordinaatorilt  Heli Heimolt: heli.heimo@hkhk.edu.ee  

Tutvu välispraktika korralduse juhendiga ja teiste HKHK välisprojektidega.