Õppetöö

Praktika

Kutseõppe kõikide õppekavade kohustuslikuks osaks on praktika, mille käigus rakendatakse õppe jooksul omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töösituatsioonis.

Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimub praktika ehk praktiline töö nii koolis kui ka ettevõttes ja see moodustab õppekavades pea 50% õppetöö mahust. 


Praktikasüsteemi tunnustused

  1. 2020. aasta alguses osalesime SA Innove „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames elluviidava tegevuse „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projektis, mille eesmärgiks on ühtlustada koolide praktikaprotsessi toimivust läbi kooli enesehindamise ja välishindamise. Haapsalu KHK läbis hindamise IT, bürootöö ja tisleri erialade õpperühmades ja omandas hindamistulemusena praktikaprotsessi kvaliteedimärgi aastateks 2020-2024.
  2. 2022. aasta alguses osalesime Harno „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) projektis „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ ka töökohapõhise praktikasüsteemiga, mille tulemusel saavutasime tunnustatud praktikasüsteemis kvaliteedimärgise järgmistes õppekavades: sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist,  spetsialiseerumisega tegevusjuhendaja, tase 4, hooldustöötaja tase 3, lapsehoidja tase 4.