Uudised

Tislerite kutseeksami komisjon kiitis õpilaste lõputöid 04. juuni HKHK


3. juunil toimus tisleri eriala kutseeksam, mis koosnes kolmest osast. Esimese osana tuli esitada komisjonile kirjalik töö, kus oli vaja põhjendada praktilise tööna valminud eseme valikut ja materjali. Teise osana hinnati valminud toodet ning kolmandana tuli eksaminandidel sooritada test.

Eksamikomisjon tõi tagasisidena välja, et õpilaste praktilised tööd, enamus neist öökapid, on väga hästi välja tulnud. Komisjon jäi esemete puiduosa ja viimistlusega väga rahule.

Lõputööde galeriiga saab tutvuda kooli Facebooki lehel.

Soovime värsketele tisleri 4. taseme kutse omandanutele palju õnne!

3. juunil toimus tisleri eriala kutseeksam, mis koosnes kolmest osast. Esimese osana tuli esitada komisjonile kirjalik töö, kus oli vaja põhjendada praktilise tööna valminud eseme valikut ja materjali. Teise osana hinnati valminud toodet ning kolmandana tuli eksaminandidel sooritada test.

Eksamikomisjon tõi tagasisidena välja, et õpilaste praktilised tööd, enamus neist öökapid, on väga hästi välja tulnud. Komisjon jäi esemete puiduosa ja viimistlusega väga rahule.

Lõputööde galeriiga saab tutvuda kooli Facebooki lehel.

Soovime värsketele tisleri 4. taseme kutse omandanutele palju õnne!