Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Tisler

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidusÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg3 aastat

ESITA AVALDUS  vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisainfot eriala kohta annab Margus Krips, margus.krips@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1762

Vastuvõtuvestlus: 20.04.2021

Õppetöö algus: september 2021

Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Eriala lühitutvustus: Tisler valmistab, dekoreerib ja remondib puitmööblit, aga ka puidust aknaid, uksi ning treppe. Oma töös kasutab ta erinevaid käsitööriistu ja puidutöötlemise masinaid. Tislerid töötavad enamasti mööblitööstuses ja puidutöötlemise ettevõtetes. Hea tisler võib tulevikus olla hinnatud töömees oma erialal, olla stiilne mööblidisainer või edukas mööblimüüja, mööblirestauraator, tubli meister mööblitööstuses või hoopis tugev tootmisjuht. Heale tislerile on väga olulised täpsus ja korrektsus.

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus õpingutesse
  • Materjaliõpetus
  • Mööbli ja puittoodete joonestamise alused
  • Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsi töötlemise tehnoloogia
  • Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia
  • Mööbli ja puittoodete kavandmine
  • Mööbli- ja puittoodete valmistamine
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Üldkehaline ettevalmistus
  •  Praktika

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005.aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, treipink , lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödeks.


Praktikad: Esimese õppeaasta praktikal tutvub õpilane ettevõtte tootmistegevusega ning osaleb lihtsamas praktilises tegevuses. Teisel õppeaastal saab õpilane osaleda rohkem tootmisprotsessis. Kolmanda õppeaasta praktikal on õpilase ülesandeks osalemine tootmistegevuses ja tal on täita juba ka individuaalseid ülesandeid.


Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Tisler, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksamikomisjon on moodustatud Eesti Mööblitootjate Liidu poolt. Komisjoni kuuluvad mööblitootmisettevõtete spetsialistid ja teiste kutsekoolide kutseõpetajad. Eksamiks peab tisleri eriala õpilane koostama lõputöö, mille käigus valmib õpilase enda poolt kavandatud ja valmistatud puidust toode (nt kapp, laud jmt).


Edasiõppimise võimalused: Tisleri eriala lõpetades on õpilastel võimalik edasi õppida Haapsalu Kutsehariduskeskuses mööblirestauraatoripehme mööbli valmistaja ja puittoodete tehnoloogi erialal või jätkata rakenduskõrghariduse omandamist Võrumaa Kutsehariduskeskuses puidutöötlemise erialal.

Õppekava

Õppekeskkond