Planeeritavad koolitused 2024 aastal

Jagame eelinfot! Sellel leheküljel on loetelu koolitustest, mida Haapsalu Kutsehariduskeskus planeerib pakkuda 2024. a. Hetkel taotleme nendele koolitustele rahastust erinevatest EL fondidest (Euroopa Sotsialaalfond, Taaste- ja vastupidavusrahastu). Kui meie taotlus saab positiivse otsuse, saame neid koolitusi osalejatele tasuta pakkuda. Nii kaua kui kindlat ostsust ei ole, saavad huvilised ennast ootenimekirja registreerida.