Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Kutsevaliku õppekava

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik2.taseme kutseõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksHaridusnõue puudubÕppeaeg0,5-1 aastat

ESITA AVALDUS  vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus

Vastuvõtuvestlus: 22.04.2021

Õppetöö algus: september 2021

Vahel võib olla raske oma tulevast eriala või ametit valida. Et valiku tegemine oleks kergem ja läbimõeldum, on ellu kutsutud kutsevalikuõpe, mille eesmärk on vähendada kutsekoolides õpingute katkestamist ning toetada õppija sujuvat üleminekut edasisele haridusteele või tööturule.

Kutsevalikuõpe on 2. taseme kutseõpe, mis kestab olenevalt õppija vajadusest lähtuvalt kuni 1 aasta. Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Õpe sisaldab erialadega tutvumist, karjääriõpet, ettevalmistust tööeluks või õpingute jätkamiseks. Õppe ajal on kõigile kutsevaliku õppe õpilastele koolilõuna, transpordihüvitis ja õppetoetus.

Kutsevaliku õpe sobib noorele, kes:

  • ei ole kindel oma karjäärivalikutes

  • on katkestanud oma õpingud põhikoolis, kutsekoolis või gümnaasiumis

  • ei tööta ega õpi.

Õppekava

Õppekeskkond