Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Majutusettevõtte juhtimine

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpe, jätkuõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksKeskharidus ja vähemalt 4. taseme Turismiettevõtte teenindaja kutse või sellele vastavad kompetentsidÕppeaeg1 aasta

ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppetöö algus: sügis 2024

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus

Õppekavarühm:  Majutamine ja toitlustamine

Eriala lühitutvustus: Erialal õppimine annab võimaluse töötada majutusasutuses keskastme juhina ja annab algteadmised majutusettevõtte loomiseks.

Põhiõpingute moodulid:

 • Eesti turismigeograafia
 • Finantsarvestuse alused
 • Majapidamisosakonna töökorraldus
 • Majutusettevõtte juhtimine
 • Majutusettevõtte juhtimise praktika
 • Sissejuhatus erialasse
 • Teenuste disain ja turundus
 • Toitlustusteenindus ja toitlustusprotsesside juhtimine
 • Turismimajanduse alused
 • Vastuvõtutöö korraldus

Praktika: Õpilased läbivad majutusettevõtte juhtimise praktika majutusettevõttes, mis kestab 18 nädalat ja toimub jooksvalt õppetöö kõrval. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool erialast töökogemust praktika osana.

Kutseeksam: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Eriala põhiõpetajad:

 • Kaire Raba
 • Liisi Lehtsaar-Reisner
 • Küllike Allmäe
 • Aire Toffer

Õppekava

Õppekeskkond