Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Lapsehoidja

ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕpe toimub
ÕppekavarühmLastehoid ja teenused noorteleÕppeliik4. taseme kutsepe, esmaõpeÕppevormmitte-statsionaarne, koolipõhineEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg1 aastaÕpe toimubTsükliõpe, 2 korda kuus N-L. Õpe on tasuta.

Õppetöö algus: sügis 2024

Lapsehoiuteenust võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas. Lapsehoidja peamiseks ülesandeks on laste hoidmine ja nende eakohane arendamine, lastega tegelemine ja mängimine, turvalise keskkonna tagamine, terviseseisundi jälgimine ja suhtlemine lapsevanematega.  Meie õpetajate käe all saab sinust hea suhtlemisoskusega, loov ja uuendusmeelne spetsialist. Ootame õppima inimest, kes peab lugu nii lastest kui nende vanematest. On hea vaimse ja füüsilise tervisega, rõõmus ja hooliv ning leiab alati lahendusi erinevatele elust tulenevatele olukordadele.

Põhiõpingute moodulid:

  • Lapse kasvukeskkonna toetamine
  • Lapse arengu toetamine
  • Lapse tervise edendamine
  • Koostöö lapsevanema või hooldajaga
  • Erivajadusega lapse hoidmine
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Praktika: praktika kestvus kokku on ligikaudu 10 nädalat toimub paralleelselt õppetööga lasteasutustes pädeva spetsialisti juhendamisel. Juba erialal töötavatel õppijatel võib kool arvestada erialast töökogemust õppekava osana.

Kutseeksam: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Lapsehoidja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Eriala põhiõpetajad:

Lisainfot eriala kohta annab Eneli Uibo, eneli.uibo@hkhk.edu.ee või vastuvõtu telefonil: +372 666 1751.

Õppekava

Õppekeskkond