Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Lapsehoidja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsepe, esmaõpeÕppevormmittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg1 aasta

ESITA AVALDUS

UUS!

Lisainfot eriala kohta annab Marelle Möllmarelle.moll@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele

Õppimine toimub tsükliõppena.

Eriala lühitutvustus: Lapsehoidja peamiseks ülesandeks on laste hoidmine ja nende eakohane arendamine, lastega tegelemine ja mängimine, turvalise keskkonna tagamine, terviseseisundi jälgimine ja suhtlemine lapsevanematega.  Lapsehoiuteenust võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas.

Põhiõpingute moodulid:

  • Lapse kasvukeskkonna toetamine
  • Lapse arengu toetamine
  • Lapse tervise edendamine
  • Koostöö lapsevanema või hooldajaga
  • Erivajadusega lapse hoidmine
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Eriala põhiõpetajad:

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub klassiruumis.
Praktika: praktika maht on 15 EKAP, millest 300 tundi asutuses ja 90 tundi on iseseisev töö dokumentidega. Praktika sooritatakse kevadperioodis avatud lepingu alusel.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Lapsehoidja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond