Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Hooldustöötaja 4. tase

ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕpe toimub
ÕppekavarühmSotsiaaltöö ja nõustamineÕppeliik4.taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMitte-statsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus ja 3. taseme hooldustöötaja kutseÕppeaeg2 aastatÕpe toimubTsükliõpe, 2 korda kuus N-L.

Õppetöö algus: Hetkel vastuvõttu ei toimu

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Põhiõpingute moodulid:

  • Hoolduse alused
  • Hooldustoimingud
  • Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
  • Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
  • Töö lastega peredega
  • Esmaabi andmine
  • Töö eakatega
  • Töö erivajadustega inimestega
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Õpilasel kes omab hooldustöötaja tase 3 kutset, õppeaeg 1 aasta.

Praktika: Praktika toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.

Kutseeksam: Õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Hooldustöötaja tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus hooldustöötaja erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on õppima astudes võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.