Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Abikokk

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksBaashariduse nõudeta või lihtsustatud õppekava baasilÕppeaeg2 aastat

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppetöö algus: sügis 2021

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Eriala lühitutvustus: Abikoka eriala lõpetaja omab teadmisi, mis on vajalikud töötamiseks koka abilisena toitlustuses. Ta tunneb erinevaid toiduaineid ja oskab valmistada lihtsamaid toite ning omab köögiseadmete kasutamise, koristamise, hügieeni, klienditeeninduse ja köögitöö alaseid teadmisi.  Valitud eriala eeldab valmisolekut töötamiseks nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja hilisõhtutel.

Põhiõpingute moodulid:

  • Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Toitlustamise alused
  • Teeninduse alused
  • Abikoka praktilise töö alused
  • Abikoka praktika

Praktika: Praktika toimub 10 nädalat toitlustusettevõttes.

Õppekava

Õppekeskkond