Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Abikokk

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksBaashariduse nõudeta või lihtsustatud õppekava baasil. Sobib HEV õppijale.Õppeaeg2 aastat

ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppetöö algus: 2. september 2024

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Eriala lühitutvustus: Abikoka eriala lõpetaja omab teadmisi, mis on vajalikud töötamiseks koka abilisena toitlustuses. Ta tunneb erinevaid toiduaineid ja oskab valmistada lihtsamaid toite ning omab köögiseadmete kasutamise, koristamise, hügieeni, klienditeeninduse ja köögitöö alaseid teadmisi.  Valitud eriala eeldab valmisolekut töötamiseks nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja hilisõhtutel.

Põhiõpingute moodulid:

  • Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Toitlustamise alused
  • Teeninduse alused
  • Abikoka praktilise töö alused
  • Abikoka praktika

Eriala põhiõpetajad:

Praktika: Praktika toimub 10 nädalat toitlustusettevõttes.

Kutseeksam: Õpe lõpeb Abikokk, tase 3 kutseeksamiga.

Õppekava

Õppekeskkond