Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Bürooassistent

ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppekavarühmSekretäri- ja kontoritööÕppeliik4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidusÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg3 aastat

ESITA AVALDUS

Õppetöö algus: september 2024

Bürooassistent on ettevõttes keskne tegelane, kes seisab hea bürootöö ladusa toimimise eest, toetades klienditeenindust ning dokumenditööd. Pakub ettevõttes tehnilist tuge, teenindab ametikohtumisi  ja korraldab olmetegevusi. Tema teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet.  Meie õpetajate eestvedamisel saab sinust hea suhtlemis- ja arvuti kasutamisoskusega spetsialist. Seega ootame õppima noori, kes julgevad ja tahavad suhelda nii eesti- kui võõrkeeles, suudavad kiirelt, paindlikult ja korrektselt tegutseda. Ärimaailmas loob sulle eelise pingetaluvus, planeerimisoskus ning korrektsus ja esinduslikkus.

Põhiõpingute moodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Organisatsiooni töökorraldus
  • Organisatsiooni suhtekorraldus
  • Dokumentide haldamine
  • Arhiveerimine
  • Arhiivi säilitamine ja kaitse

Praktikad: praktika kestvus kokku on ligikaudu 26 nädalat ning toimub kõigil kolmel aastal ettevõtete ja ametiasutuste büroodes või kontorites.

Kutseeksamid: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Bürooassistent tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Isikliku huvi korral on võimalik sooritada ka Arhiivikorrastaja tase 4 kutseeksam.

Edasiõppimise võimalused: erialaseid õpinguid on võimalik jätkata kutsekoolis (sekretär tase 5, raamatupidaja tase 5 erialal) või kõrgkoolis.

Eriala põhiõpetajad:

Lisainfot saad:  Ülle Moks, ylle.moks@hkhk.edu.ee, vastuvõtu telefon +372 666 1751.

Õppekava

Õppekeskkond